Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Očekáváme Spasitele

Očekáváme Spasitele

bl. Guerric z Igny, 3.12. 2020

Očekávání Adventu není pouze očekáváním a přípravou na vtělení Boha a tím i na příchod naší spásy, ale rovněž očekáváním Druhého příchodu vtěleného Pána a Spasitele v jeho nebeské slávě. Právě k této druhé skutečnosti navádí naši pozornost jeden z význačných středověkých cisterciáckých autorů bl. Guerric z Igny (+1157).

 

druhy-prichod-krista-001.jpg
 

 

„Očekáváme Spasitele" (Flp 3,20). Vskutku, očekávání spravedlivých je jejich radostí, neboť „vyhlížejí blaženou naději a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista" (Tit 2,13). „A jaké je nyní mé očekávání," říká spravedlivý, „ne-li Pána?" (Ž 28,8). A obrácen k Bohu říká: Vím, že „mě nezahanbíš v mém očekávání" (Ž 118,16), neboť „to, co mám, je právě od Tebe" (Ž 38,8), totiž naše (lidská) přirozenost, vzata z nás a za nás obětovaná, u tebe došla oslavení, daje nám naději, že „k Tobě přijde veškeré tělo" (Ž 64,3); a údy budou následovat Hlavu, aby ničeho nechybělo v oběti zápalné[1].

Avšak s plnější důvěrou, neboť s jistějším svědomím, může očekávat Pána ten, jemuž je dáno říci: To málo, co mám, ó Pane, je u Tebe: neboť své jmění, ať jsem je vydal Tobě, nebo jím pohrdnul kvůli Tobě, jsem nastřádal v nebesích a vše mé jsem složil u Tvých nohou, s vědomím, že Ty můžeš můj vklad nejen uchovat (2Tim 1,12), ale taktéž jej zmnožit stonásobně, přidaje k tomu život věčný. Jak blahoslavení jste vy, chudí duchem, kteří si podle rady podivuhodného Rádce hromadíte poklady v nebi (Mt 6,20), neboť zůstanou-li vaše poklady na zemi, pak zetlí i vaše srdce! „Neboť totiž," jak řekl, „kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce" (Mt 6,21).

Nechť tedy jdou, nechť jdou srdce za svými poklady; nechť je mysl upevněna na výšinách a očekávání obráceno k Pánu, abyste i vy mohli spolu s Apoštolem říci: „Naše přebývání je však v nebi, odkud také očekáváme příchod Spasitele" (Flp 3,20).

 

[Bl. Guerric z Igny: Sermones per annum, De Adventu Domini, Sermo I, 1; in PL 185, 11. Na základě latinského textu (J.-P. Migne: Patrologia latina, CLXXXV, Paris 1860, sl. 11) a polského překladu (Marek Starowieyski: Adwent. Rozważania, Kraków 2009, s. 24-25; „Karmię Was tym, czym sam żyję", Ojcowie żywi, 4, Kraków 1982, s. 17-18) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Ignát Zháněl: Mystérium Adventu  
Karel Boromejský: O adventní době 
Bernard z Clairvaux: Přijde k nám Boží slovo 
Jan van Ruysbroeck: Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc! 
Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních  
Cyril Jeruzalémský: O dvojím příchodu Ježíše Krista
Irenej z Lyonu: Až přijde Kristus, uvidí lidé Boha

Denis Kartuzián: O strašlivosti Božího soudu 
Augustin: Jan je hlas, Kristus je Slovo  
Hippolyt Římský: Dvojí příchod Krista  
Efrém Syrský: Bděte: znovu přijde!  

 

adventni-inspirace-3.jpg

 

Poznámky:


[1] Srov. podobnou myšlenku v Kol 1,24. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 803x

další články