Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Hlas ticha Volajícího na poušti

Hlas ticha Volajícího na poušti

Michal Altrichter, 6.12. 2020

"Smyslem našeho srdce je být spojené se Srdcem," píše ve své nové knize jezuita a spirituální teolog Michal Altrichter, a to se Srdcem, "které denně stále více vstupuje do našich životů." Vždyť "jen tehdy, když v nás Pánovo Srdce roste, může v nás růst i duchovní život."

 

makro-kvet-vyr-10-men.jpgSmyslem našeho srdce je být spojené se Srdcem. Abychom skutečně zvěstovali radostný oheň Ducha Svatého, k tomu je potřebné spočívat v Srdci. Vyprázdnit se od nás samých znamená především přijímat zcela Srdce, realitu a dárce vztahu.

 

Srdce, které se poddalo a úplně se nechalo na poušti, kam nás zavedl sám Pán, vypražit paprsky slunce - eucharistického Slunce, je vláčné pro to, co si přeje sám Pán. Láska není podle našeho scénáře „milování" (to nakonec uznali i čtyři přátelé Jobovi, kteří mu šli o lásce přednášet, ne ji v Jobovi zahlédnout), ale podle toho, jak si nás vede sám Pán. Jsou to provazy lásky, jimiž si nás Pán přitáhl k sobě na tuto poušť našich všedních dnů: protože máme každý svoje představy o „milování". Toto je tajemství spásy. Bůh nás chce milovat po svém. A to souvisí i s biblickým: Až mě budete milovat, nebudete se mne již na nic ptát (srv. Jan 16,23). V zahleděnosti do Pána najdeme každou odpověď. Je to řeč o mystické modlitbě srdce, ne o pocitech. Mystika není naše představa o mystice, ale způsob spojení, který vykonává sám Pán. Tu jinak zakoušel Eliáš, když přicházel ohlásit příkré věci, tu jinak zakoušela Markéta Alacoque, když mlčela kvůli nepochopení „srdce". „Ticho" není naše potřeba ticha, ale vlastní vsunutí nás Bohem do svého Srdce.

 

+

 

Je důležité hovořit o tichu. I ve vřavě světa v sobě nacházíme vnitřní ticho, milujeme-li Lásku. Je důležité úplně a v plnosti pochopit Pánovu neustálou přítomnost v nás a mezi námi. Sledujeme Pánovu prozřetelnost v našich životech.

 

Jen tehdy, když v nás Pánovo Srdce roste, může v nás růst i duchovní život. Učíme se stále více nacházet Pánovu přítomnost v sobě, stále více se plně radovat v něm. Pánovo Srdce nás spolehlivě objímá. Žijeme s naprostou jistotou na skále jeho Srdce, s naprostou důvěrou i láskou. Pánova láska ke každému z nás je věčná. Zahrnovat požehnáním je nutné ty, kteří nyní nedokáží vnímat krásu Pánova Srdce a nedokáží rozumět radosti, kterou nám denně Pán dává. Jak můžeme pochopit krásu a štěstí Pánova Srdce, které denně stále více vstupuje do našich životů? Vše je skryté, a zároveň nesmírně jednoduché. Zůstává ukrytý v náruči každého z nás a my jsme zase navěky ukrytí v náruči jeho Srdce. Pán nám žehná věčně.

 

Srdce vidí srdce, podstatu. Pán se stále více vtiskuje do nás jako věčný Život. Že by si Král celého vesmíru nepohlídal jedno srdce, to, které miluje? Je potřebné znovu k Pánu přistupovat, a tak se odívat do ticha. Pán ztišuje naše chování proto, aby mohl začít konat: aby byl slyšen a mohl z nás zářit. Nebe sestoupilo na zem, když milující srdce nespravedlivě trpí.

Svatí si váží všech, které kdy potkali na zemi. V nebi jsou jim štědří. V Pánově eucharistické přítomnosti se můžeme ustavičně setkávat s těmi, kteří jsou v nebi. Při druhém příchodu se k nám budou hlásit Pánovi svatí, kteří s námi žili na zemi nablízku.

Říkáme „kdy Pán přijde"? Ale jak trpělivě čeká Pán vzhledem ke každému člověku; „kdy k němu přijdeme?" Hořící Krev stéká na každého, i na toho, kdo o tom neví.

Na jedné straně „střelba" nálad a pocitů (zejména v duševním světě vytváříme snadné asociace, které považujeme za pravdivé) a na straně druhé jistota milujícího Krále a jeho otevřené Srdce.

 

+

 

Jen ticho nás může připravit na Tvář Ducha Lásky, který přichází. Pokornou moudrost si nedáváme sami: je nám vylita do srdce.

 

[Úryvky s laskavým souhlasem autora vyňaty z knihy Michal Altrichter: Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán, Olomouc 2020, s. 14, 56-57, 59.]

 

Související články:

Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení 
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
R. Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce   
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka  
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov  
Bonaventura: O Božském Srdci Páně  

  

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg
 

 

[RSS]

Přečteno 713x

další články