Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > List Theodorovi o lítosti

List Theodorovi o lítosti

sv. Antonín Veliký, 17.1. 2021

Krátký dopis sv. Antonína Poustevníka (+356), jimž povzbuzuje své duchovní syny, že kaje-li se člověk ze svých upadnutí do hříchu, Bůh mu jistojistě slitovně a milosrdně odpouští.

 

antonin-veliky-026-men.jpg
 

 

Antonín Theodorovi, svému milovanému synu, radosti v Pánu. Věděl jsem, že Pán by neučinil nic bez zjevení tohoto významu svým služebníkům, prorokům. Nezdálo se mi tudíž nutným připomínat ti, co mi Pán zjevil již před nějakým časem. Ale právě jsem se viděl s tvými bratry, kteří jsou spolu s Theofilem a Kopresem, a Bůh mi přikázal napsat ti následující.

Mnoho z těch, kteří opravdově vzdávají úctu Kristu, a to, chtělo by se říci, na celém světě, upadlo do hříchu po přijetí křtu. Ale rozplakali se a projevili lítost, a Bůh přijal jejich slzy a zkroušenost a odpustil hříchy všem těm, kteří takto učinili až po den, v němž byl odeslán tento list. Přečti jej tvým bratřím, aby se zaradovali z jeho poslechu.

Pozdravuji bratry. Zdejší bratři tě rovněž pozdravují. Modlím se, aby ses cítil dobře v Pánu.

 

[Z polského znění in: Święty Antoni: Żywot, Pisma ascetyczne, Kraków 2008, s. 213, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Ewa Wipszycka: Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze   
Robert Bellarmin: Úpění holubice čili o užitečnosti slz (předmluva) 
Barsanufius z Gazy: Trápíš se a máš soužení? Volej Ježíše, kterého máš blízko  
Petr Fiala: Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy   
Palladios: Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi  
Jan Cassianus (Kasián): Trojí vítězství nad neřestí
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích
Palladios: Historia Lausiaca 7 - O Didymovi  
Jan Kassián: Trojí vítězství nad neřestí   
Veronika Giuliani: Výzva hříšníkům   
Klement Římský: Čiňme pokání! 
Petr Fiala: Palladios (Palladius) 
Jan Kassián: Rozmluvy otců  

 

[RSS]

Přečteno 635x

další články