Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3

Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3

sv. Terezie z Lisieux, 22.5. 2008

Třetí dopis francouzské světice a učitelky církve Terezie z Lisieux (1873-1897) je napsán přibližně dva a půl měsíce před její smrtí (30. září 1897), ke které se vlivem vážné nemoci postupně schylovalo, což se odráží i v samotném textu.

 

18. července 1897

 

therese4101.jpgVaše bolest se mne velmi dotýká. Však vizte, jak je Ježíš dobrý! Dovoluje, abych Vám ještě mohla napsat, abych Vás potěšila a bezpochyby to není naposledy... Kdybyste mohl několik okamžiků číst v mé duši, jak byste byl překvapen! Myšlenka na nebeské štěstí nejen že mi nepůsobí radost, nýbrž se i čas­to táži, jak budu moci být šťastnou bez utrpení. Ježíš bez pochyby změní mou přirozenost. Jinak bych naříkala po utrpení a slzavém údolí. Nikdy jsem od dobrého Boha nežádala, abych zemřela mladá; zdálo se mi to zbabělostí. Ale on sám mi od mládí vnukl přesvěd­čení, že má pozemská pouť bude krátká. Jedinou mou radostí je myšlenka: plnit vůli Páně...

Jak ráda bych Vás dnes potěšila! Ach, jak bych byla šťastná, kdybyste přijal mou smrt, jak ji přijímá matka Anežka Ježíšova! Nevíte asi, že je dvojnásob mou sestrou a že v dětství mi zastupovala matku. Naše matička (Marie Gonzaga) se vždy velmi obávala, že její citlivá povaha a velká příchylnost ke mně jí učiní můj odchod velmi hořký. Stal se opak. Mluví o mé smrti jako o svátku a to je mi velkou útěchou...

S radostí bych Vám darovala, co ode mne žádáte, kdybych neměla slib chudoby... Avšak naše matka Vám může vyhovět a vím, že splní vaše přání. Jistě s ohledem na mou blízkou smrt mě k svátku naší matky fotografovala jedna sestra. Novicky křičely, že jsem vzala svůj přísný pohled. Zdá se, že jsem obyčejně usměvavější. Ale věřte, bratře, že neusměje-li se na Vás má fotografie, má duše se na Vás neustane usmívat, až bude blízko Vás. Sbohem, drahý bratře, věřte, že budu po celou věčnost Vaší opravdovou sestřičkou.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 6, 1928. Mírně jazykově upraveno redakcí RTh.)

 

Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3

 

Od téže autorky:

  K andělu strážci
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3
Z dopisů sv. Terezie z Lisieux paní Guérinové
Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží  
Apoštolát modlitby nad apoštolát slova 
Sestřence Marii Guérinové 

 

[RSS]

Přečteno 2208x

další články