Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Vladimír Kubáč: Člověk před Boží tváří

Vladimír Kubáč: Člověk před Boží tváří

Július Pavelčík, 10.2. 2021

KNIHA - Vladimír Kubáč: Člověk před Boží tváří, Vyšehrad, Praha 2016, 334 s.

 

kubac-clovek-pred-bozi-tvari-men.jpgDílo Vladimíra Kubáče (1929-1993), významné postavy české starozákonní biblistiky 20. století, profesora Starého zákona na Husitské teologické fakultě a jednoho ze spolutvůrců Českého ekumenického překladu Starého zákona, bylo širší veřejnosti téměř neznámé. Počinem Jiřího Beneše však máme k dispozici výběr jeho článků různého charakteru, které nám blíže představují tuto osobnost. V úvodní části je čtenáři po velmi stručném životopisním medailonku představen literárně teologický profil profesora Kubáče spolu s několika osobními vzpomínkami na něho. Jeho vlastní jednotlivé články jsou uspořádány do několika okruhů: Starozákonní biblistika obsahuje propracovanější studie především některých teologických témat Starého zákona. Kapitola s názvem Hesla zahrnuje více než dvacet kratších různorodých „ponorů" do některých starozákonních termínů, nezřídka s přesahem do jiné židovské literatury nebo do Nového zákona. Příspěvky v další části, Výklady textů, jak už naznačuje její titul, obsahují exegetické poznámky k vybraným veršům ze všech tří hlavních částí Tanachu, židovských posvátných písem. Církevně-kazatelský rozměr osobnosti prof. Kubáče přibližuje následující oddíl Kázání a jiné práce pro církev a poslední dvě části, Kultura a Společně s Jindrou, jsou dokladem jeho širokého kulturně-uměleckého záběru. V takovéto publikaci nezbytný seznam jeho publikační činnosti formálně dotváří načrtnutý obraz tohoto teologa Církve československé husitské.

Kdo před námi vyvstává při čtení této monografie čítající téměř osmdesát statí? Člověk s obdivuhodnou znalostí jazyka, teologie a dobových reálií Starého zákona, člověk, jehož větší či menší „výpravy" do starozákonní literatury a teologie nám odkrývají některé střípky této ohromné mozaiky a svým literárně přitažlivým stylem a neoddiskutovatelnou osobní zaujatostí způsobuje, že se čtenář nechá velmi snadno vnést, až unést do několika tisíc let starého biblického světa a spolu s profesorem Kubáčem se v něm procházet.

 

[RSS]

Přečteno 589x

další články