Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku

Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku

sv. Maxim Turínský, 25.12. 2021

Tam, kde narušil cesty člověka Adam, první člověk, tam je opět napravuje vtělený Bůh Ježíš - "počátek nového stvoření" (srov. Kol 1,15-18; Zj 3,14), jak o tom káže ve svém kázání svatý biskup Maxim Turínský (3.-4. stol.).

 

narozeni-jezise-krista-005-men.jpg
 

 

Pán jedná tak, aby osvobodil člověka tou cestou, jakou se člověk provinil hříchem. Chtěl se totiž ve všech ohledech narodit podobně jako Adam, aby zahladil veškerý lidský hřích. Neboť Adam se narodil z panenské země, a Kristus byl zrozen z Panny Marie. Půdy, jež byla Adamovi mateřskou, se do té doby netkl žádný nástroj k obdělání, a lůno Kristovy matky nebylo narušeno žádnou žádostivostí. Adam byl uhněten z hlíny rukama Boha, a Kristus byl v lůně Matky zformován Duchem Svatým. Proto oba dva berou svůj počátek od Boha Otce, oba dva mají pannu za matku a oba dva, jak říká evangelista, jsou syny Božími: avšak Adam je Božím stvořením, kdežto Kristus je Boží podstaty.

 

[Maxim Turínský: Sermo, 50a, 2; in PL 57, 571. Z latinského textu (J.-P. Migne: Patrologia latina, 57, Paris 1862) a s přihlédnutím k polským překladům (in: Grzegorz M. Bartosik: „Dziewictwo Maryi wyrazem miłości Ojca", in: Salvatoris Mater, 1/1, 1991, s. 102-103; Św. Maksym z Turynu: Homilie na rok liturgiczny, Kraków 2019, s. 104) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Kristus je den 

 

Související články:

Proč se Bůh vtělil 
Emilián Soukup: Bohorodička 
CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení 
František Saleský: List o narození Páně  
Augustin: Proč se Kristus narodil z ženy  
Palladios: Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi  
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost   
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce   
Hippolyt Římský: Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně 
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Hilarius z Poitiers: Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti
  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce 
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase 
Augustin: Výklad Janova evangelia - 1. traktát 
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii 
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"

 Řehoř Naziánský: O podivuhodné výměně 
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 
Lev Veliký: Řeč na Narození Páně  
Lukáš Drexler: O kontemplaci  
Matka Tereza: O hříchu    

 

vanocni-inspirace-4-c.jpg  

 

[RSS]

Přečteno 525x

další články