Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Nebeský šenk Svaté Trojice

Nebeský šenk Svaté Trojice

Mechtilda Magdeburská, 24.5. 2021

Bůh Otec šenkýřem, Syn Ježíš pohárem a Duch Svatý čistým vínem - tak je tomu podle německé mystičky Mechtildy Magdeburské (13. stol.) v nebeském Domě, kde zároveň "Trojice je plným pohárem a láska silným sklepem". Zde na zemi je však třeba ještě vypít dosyta po vzoru Kristově pohár se žlučí, který však trpícího obohacuje milostí.

 

kalich-chleb-vyr-men.jpgPavle, jsem s tebou zázračně vytržena[1] a viděla jsem takový Dům, že jsem se nikdy ničemu tak nepodivila, a je zázrakem, jak jsem od té chvíle zůstala naživu. Pomyslím-li si, že nebeský Otec je tam šenkýřem blažených a Ježíš pohárem, Duch Svatý čistým vínem, a jak celá Trojice je plným pohárem a láska silným sklepem - Bůh ví, pak ráda přijímám, aby mi tam v Domě ustlala láska.

A zde (na zemi) ještě ráda budu pít žluč. Ach, milý Ježíši, odplať mile všem těm, kdo mi zde nalévají hořkost, neboť mne obohacují milostí. Dostalo se mi poháru se žlučí[2], který byl tak silný, že mé tělo i duši naprosto pronikl. A prosila jsem Boha zvláště za svého číšníka, aby mu ráčil natočit nebeského vína. Opravdu, udělal to a řekl: Panno, na tvoje zdraví! Velikost mého zázraku ať se nese nad tebou, lvi ať se tě bojí, medvědi ať se tě chrání, vlci ať od tebe prchají! To ať jsou tvoji společníci! Tím jsem si jista, že jako se mi až dosud dělo, budu muset vypít ještě nejednu číši žluči, poněvadž ďábel má, žel, ještě mezi duchovními lidmi mnoho rozmanitých číšníků, kteří jsou toho jedu tak plni, že ho ani sami nezvládnou, tudíž musejí hořce nalévat dítkám Božím.

 

[Mechtilda Magdeburská: Tekoucí světlo Božství, II, 24 (úryvek). Český překlad Josefa Ševčíka a Ludvíka Vrány je převzat z vydání: Mechtilda Magdeburská: Tekoucí světlo Božství, Stará Říše na Moravě 1920, a s přihlédnutím k německému textu (Offenbarungen der Schwester Mechthild von Magdeburg oder Das Fliessende Licht der Gottheit, Darmstadt 1980) upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Hřešit je ďábelské 
O pozdravu naší Paní
Jak Bůh sebe chválí a zpívá   
Kterak duše chválí Svatou Trojici
Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány 
Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité

 

Související články:

  Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice  
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh 
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá  
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice
Marian Zawada: Rodinnost Boha
Andělská chvála Trojice svaté   

 

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

 

Poznámky:


[1] Odkaz na 2Kor 12,2. Pozn. RTh.

[2] Srov. Mt 27,34. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 604x

další články