Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Královnou všech ctností je láska

Královnou všech ctností je láska

sv. Bernardin Sienský, 23.8. 2021

Sv. Bernardin Sienský (+1444), italský františkán a slovutný kazatel, byl nejen tím, kdo právem pranýřoval dobovou mravní rozvolněnost, ale i tím, kdo pobízel k lásce, která je královnou všech ctností a "stojí po pravici Boží".

 

monogram-ihs-vyr-men.jpg
 

 

 

„Královna oděna v šat zdobený zlatem stojí po Tvé pravici."

Žalm 44,10

 

Žalmu 44 prorok David hovoří o ctnosti lásky, která jako královna všech ostatních ctností sedí po pravici Boží, oděna ve zlato a ozdobena drahocennostmi. Říká přesně to samé, co v Prvním listě Korintským napsal svatý Pavel rovněž o této ctnosti, která je nejdůležitější ze všech ctností a bez které žádná jiná ctnost není milá Bohu. Neboť to Bůh, když viděl naši slabost, nám dal lásku. Proto ten, kdo nemiluje, staví se proti zákonu přirozenosti, jejímž základem je právě láska. Není žádného ospravedlnění ani pro zdravého, ani pro nemocného, ani pro bohatého, ani pro chudého, ani pro pohana, ani pro křesťana, neboť v přirozenosti každého člověka spočívá to, že - jestliže jen chce - může milovat. Láska je nejmilejší ze všech ctností a čeká za ni největší odměna, a mimo ni není nic, po čem by se mělo toužit. Láska stojí po pravici Boží.

 

[Bernardin Sienský: O křesťanské dokonalosti, 1. kap. - O ctnosti lásky. Z polského vydání: Święty Bernardyn ze Sieny: O doskonałości chrześcijańskiej, Poznań 2004, s. 25, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Giselher ze Slatheimu: O lásce
Robert Bellarmin: O lásce k Bohu
Diadochos z Fotiké: Boží láska rozohňuje  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Anděla z Foligna: Být zcela přetvořen v Krista  
Diadochos z Fotiké: O lásce, bázni, víře a touze  
Bernard z Clairvaux: Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Mechtilda Magdeburská: Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky  
León-Joseph Suenens: Všudypřítomná láska Boha  
Bonaventura: Sestrám o dokonalé lásce Boží 
František Saleský: Kterak láska zraňuje duši 
Vilém ze Saint-Thierry: On první miloval nás 
Alfons Maria z Liguori: O lásce ke Kristu 
Láska plodí milovaného i milujícího  
Bonaventura: Modlitba apoštolova  
Maxim Vyznavač: O lásce

 

 

[RSS]

Přečteno 648x

další články