Nacházíte se na: Theofil > Věčnost > "Věřím ve společenství svatých"

"Věřím ve společenství svatých"

ctih. Ludvík Granadský, 25.10. 2021

Ctih. Ludvík Granadský (+1588), španělský dominikán a velmi plodný autor, ve svém výkladu Vyznání víry rozvádí to, co ve svých listech načrtnul už apoštol Pavel, totiž že všichni věřící v Ježíše Krista jsou skrze Ducha Svatého jedním tělem a spolu jakožto jeho jednotlivé údy navzájem sdílejí jak svá utrpení, tak svá duchovní dobra.

 

communio-sanctorum-001-upr-vyr-men.jpg 

 

„Věřím ve společenství svatých"

 

Nyní se podívejme, co je obsahem tohoto článku víry. Neboť následující slova jsou součástí téhož článku, tj. věřit ve společenství svatých coby druhá část vyznání o církvi a společenství, jak jsme uvedli výše, které sestává z údů posvěcených nejen vírou, ale také láskou a milostí Ducha Svatého. Neboť mezi oněmi údy se uskutečňuje toto podivuhodné společenství, které mají s Kristem, mezi se sebou a s Duchem Svatým. S Kristem, protože On je jejich skutečnou Hlavou, která oněm údům udílí všechny své ctnosti a zásluhy. S Duchem Svatým, který v nich tvoří a udržuje život milosti, buduje v jejich duších svůj příbytek, vede je a spojuje je se sebou těsněji, než jsou se sebou spojeny údy lidského těla, oživované tímtéž dechem a mající v sobě tentýž život. A jsou spojeni také mezi sebou, protože všichni mají účast na tomtéž duchu a moci téže jedné hlavy a jsou údy téhož jednoho těla, z čehož nutně vyplývá, že dobro jednoho musí být dobrem druhého, neboť modlitby jednoho se stávají modlitbami i za druhé, a zásluhy a skutky pokání jednoho mají důsledek rovněž i pro ostatní, a to tím více, čím více jsou přijímány modlitby za ně konané. A tím jim sdělují svoji nauku, příklad, pomoc a vše ostatní. Právě tímto se rozumí společenství svatých.

 

[Ludvík Granadský: Příručka křesťanské nauky (Compendio de Doctrina Cristiana), I, XII. Na základě polského překladu (Św. Ludwik z Grenady: Pisma. Wierzę w Boga... oraz Dekalog, Kraków 2021, IX. kap., § 2, s. 82-83) a španělského znění (Obras de Fr. Luis de Granada, T. XIII, Madrid 1906, I. část, XII. kap., s. 77-78) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Rozjímání o nebeské blaženosti 1/2  
Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2  
O modlitbě a rozjímání 1/2
O modlitbě a rozjímání 2/2
Slovo Boží  
Půst

 

Související články:

O Církvi a věčnosti 
Augustin: Jsme Jeho tělem 
Izák ze Stelly: Maria a Církev 
Emilian Soukup: Církev Kristova 
Rabanus Maurus: Všech svatých 
Jan Merell: Mystické tělo Kristovo 
Pavel VI.: Jediný poklad jediné Církve 
Jan Eudes: Kristovo tajemství v nás a v Církvi 
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý  
Izák ze Stelly: Kristus nechce nic odpustit bez Církve  
Jak svatí v nebi mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň? 
Hugo Rahner: Milujeme Církev, protože milujeme Krista  
Henri de Lubac: Kdo vidí Církev, vidí skutečně Krista  

 

[RSS]

Přečteno 596x

další články