Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Vírou mudrců byla slavnostně ohlášena víra pohanů

Vírou mudrců byla slavnostně ohlášena víra pohanů

sv. Petr Chrysolog, 4.1. 2022

Ravennský arcibiskup sv. Petr Chrysolog (+451) ukazuje, jak první křesťané po vzoru Matoušova evangelia pohlíželi na událost klanění se "tří králů", totiž jako na uznání právě narozeného dítěte Ježíše pohany za Krále a Vykupitele nejen vyvoleného, židovského národa, ale i svého a celého světa, tedy i pohanů, zde zastoupených právě oněmi třemi mágy, tj. pohanskými učenci, kteří dosud hledali moudrost ve hvězdách, ale nyní ji nalezli u samotného Stvořitele, narozeného jako malé lidské dítě.

 

klaneni-tri-kralu-upr-3-men.jpg
 

 

Ačkoliv i při tajemství Pánova vtělení byly přítomny vždy jasné známky Božství, přesto dnešní slavnost (Zjevení Páně) mnoha způsoby zpřístupňuje a zjevuje, že Bůh přišel v lidském těle, aby smrtelníci, stále obklopeni temnotami, nepřišli z nevědomosti o to, co si zasloužili mít a vlastnit pouze z milosti.

Neboť ten, který se rozhodl nám narodit, nechtěl nám zůstat neznámým. A proto se zjevuje takovým způsobem, aby se velké tajemství dobroty nestalo příležitostí k velkému omylu.

Dnes toho, kterého mudrc hledal zářícího mezi hvězdami, nalézá plačícího v kolébce (srov. Mt 2,1-11). Dnes se mudrc diví, když nalézá nezakrytě v plenkách toho, jehož nejasnost jej dlouho trápila ve hvězdách.

Dnes mudrc s hlubokým úžasem probírá, co tam vidí: na zemi nebe, na nebi zemi, v Bohu člověka, v člověku Boha: toho, kterého není s to obsáhnout celý svět, a teď je uzavřen v maličkém těle. A když už vidí, vyznává tajemnými dary, že věří a nehloubá: kadidlem vyznává Boha, zlatem krále, myrhou, že má zemřít (srov. Mt 2,11).

Proto se stalo, že pohan, který byl poslední, se stal prvním (srov. Lk 13,29-30). Protože tehdy byla vírou mudrců slavnostně ohlášena víra pohanů.

 

[Petr Chrysolog: Kázání, 160. Na Epifanii a mágy (fragmenty); in: PL 52, 620-621. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a s ohledem na latinské znění upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti  
Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa 
Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  

 

Související články:

Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost   
René Laurentin: Temný a zároveň zářivý oblak víry  

  

vanocni-inspirace-4-c.jpg

 

[RSS]

Přečteno 515x

další články