Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > V kříži je příslib nové budoucnosti

V kříži je příslib nové budoucnosti

Wacław Hryniewicz, 16.3. 2022

"Utrpení není posledním slovem Boha," píše nedávno zesnulý polský teolog Wacław Hryniewicz (+2020). V Bohu je totiž utrpení přeznačeno a přemoženo Ježíšem Kristem zmrtvýchvstalým, který je prvotinou a vůdcem tohoto konečného vítězství, k němuž se dochází právě skrze kříž: kříž jeho i náš.

 

kriz-medugorje-006-upr-pan-upr-4-men-vz-2.jpg
 

 

S kosmem je tomu podobně jako s člověkem. Spása a proměna člověka se uskutečňuje nikoli bez námahy a oběti. Moc zmrtvýchvstání a působení Ducha Svatého zakouší nejvíce tehdy, když má účast na utrpeních Krista (srov. 2Kor 4,7-18; 6,4-10; 12,9-10; Flp 3,10). Rovněž v dějinách spoluutrpení Ducha Božího s tvory se utváří nové stvoření. Kříž je tajemstvím celého stvoření. Je v něm příslib nové budoucnosti. Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus zůstane navždy středem Božího království (srov. Zj 5,6.12; 7,14-17; 21,23). Utrpení není posledním slovem Boha. Kdo věří v Boha Stvořitele, ten má rovněž naději na vysvobození a přetvoření kosmu. Neočekává zničení světa, ale jeho proměnu v nové nebe a novou zemi. Křesťanská eschatologie a naděje na zmrtvýchvstání jsou do budoucnosti zacílenou vírou v Boha Stvořitele, který má moc povolávat k bytí a obnovit vše mocí svého Ducha. Naděje hovoří o posledních kosmických Letnicích, kdy Duch Svatý utvoří novou podobu země. Jeho konání neničí, ale z chaosu činí kosmos, očišťuje, obnovuje a přetváří.

 

[Wacław Hryniewicz: Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, Tom 3, Lublin 1991, s. 470; do češtiny přeložil Lukáš Drexler. Foto: L. Drexler (kříž v Medžugorje).]

 

Od téhož autora:

Bůh živý je Bohem milujícím  
Být odpovědí na pozvání Boha  
Pravoslavná teologie o zbožštění člověka  
Církev je svátostí Kristovy přítomnosti, navzdory našim hříchům  

  

Související články:

Chvála Kříže 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa      
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže  

 

[RSS]

Přečteno 525x

další články