Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Ale Maria se ptala

Ale Maria se ptala

sv. Jakub ze Sarugu, 22.3. 2022

Nejen skrze Krista, ale i skrze Marii Bůh započal rekapitulaci padlého stvoření: "Celé naše pokolení padlo skrze Evu a bylo obnoveno skrze Marii", píše ve svém hymnu syrský biskup a proslulý starověký hymnograf sv. Jakub ze Sarugu (+521). A počátkem této nápravy světa bylo početí Božího Syna v lůně panenské dívky: "Buď zdráva, Maria, vší milostí zahrnutá!"

 

zvestovani-006-men-2.jpg
 

 

Evě poslal své tajemství satan skrze hada,

Marii poslal svou zvěst Pán skrze anděla...

 

Pohleďte, jak plna lesku je Maria pro ty, kdo ji vidí,

a jak cenné jsou její činy a slova pro ty, kdo chápou.

To, že se anděla tázala, aby získala jistotu o svém početí,

učinila sice z vlastního podnětu,

ale zároveň k užitku všech, kdo to slyší.

Eva se hada svůdce netázala -

souhlasně mlčela a dopřála víry lži.

Maria však uslyšela pravdu od věrohodného -

a přesto žádala jasné vysvětlení.

Eva vyslechla, že se má plodem stromu stát bohyní,

aniž by se zeptala: „Jak se to, co říkáš, může stát?"

Maria však zprávu anděla, že počne Božího Syna,

nepřijala dříve, než o tom získala jistotu.

Panenská manželka Adamova nepochybovala nijak

o ujištění lháře, že ona sama má vystoupit

k důstojnosti božství.

Tato Panna však, když jí bylo řečeno, že porodí syna,

umlkla teprve tehdy, když zprávu prozkoumala,

vyptala se a poučila.

Z toho poznej,

oč krásnější je Maria než Eva.

 

Celé naše pokolení padlo skrze Evu

a bylo obnoveno skrze Marii;

od Evy přišel hřích

a od Marie spravedlnost.

Eviným mlčením nás postihla vina, trest a

poskvrněné jméno,

ale řečí Mariinou jsme získali

život, světlo a vítězství.

 

[Jakub ze Sarugu: Hymnus o blahoslavené Panně a Bohorodičce Marii. Český překlad převzat ze samizdatu Informace o církvi, č. 4 (1986).]

  

marianske-inspirace-002-b.jpg
 

 

Související články:

Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny  
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6   
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní 
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha  

 

[RSS]

Přečteno 473x

další články