Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Milosrdenství je radikální zdarmadanost

Milosrdenství je radikální zdarmadanost

Grzegorz Ryś, 20.4. 2022

"Milosrdenství je radikální téma," píše polský arcibiskup Gzegorz Ryś. Proč, to se lze dozvědět z textu, který pochází z jeho nové knihy "Skandál milosrdenství".

 

milosrdenstvi-001-upr-vyr-ram-3-men.jpg

  

Vztah Boha a člověka je ale v něčem zvláštní. Hlavní zákon, jímž se řídí, není vůbec zákon, nýbrž láska. A to láska nejradikálnější, jaká může být - milosrdenství. „Radikální" nikoli v běžném smyslu toho slova, nýbrž v tom původním: latinské radicalis pochází od slova radix neboli kořen. Jedná se tedy o lásku prvotní, hluboce zakořeněnou. Radikálnost víry vychází z této podstatné, radikální lásky, rodí se z objevení a nového přijetí vlastních kořenů.  Jak říká apoštol Pavel, křesťan je ve své víře „zakořeněný" v osobním vztahu s Ježíšem, na něm „staví" svou existenci (srov. Ko 2,6-8).

Milosrdenství je velkým Božím tajemstvím a v očích lidí obrovským skandálem. Zahrnuje v sobě to, s čím míváme největší problém: soucit, odpuštění a obrácení. Neklade si podmínky, nezná žádné hranice. Dává se zdarma.

 

Milosrdenství je tedy radikální téma. Bible hovoří jak o Hospodinově milosrdenství, tak o milosrdenství mezi lidmi. Jestliže však sestoupíme na prazákladní rovinu, pak takové rozlišení ztrácí smysl. Ukazuje se, že pokud vůbec chápeme, co milosrdenství znamená, a chceme-li ho uskutečňovat ve svém životě, vděčíme za to Bohu. Neexistuje jiný důvod našeho milosrdenství vůči druhým než to, že jsme nejprve sami zakusili milosrdenství Boží. A pro křesťany není jiné cesty než milosrdenství, neboť každý člověk potřebuje dobrou zprávu o Bohu, který přišel, aby svět spasil, nikoli aby jej soudil (srov. J 12,47).

 

[Grzegorz Ryś: Skandal miłosierdzia, Kraków 2015. Český překlad je převzat s laskavým souhlasem nakladatelství Paulínky z knihy: Grzegorz Ryś: Skandál milosrdenství¸ Praha 2022, s. 12 a 14.]

 

Od téhož autora:

Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?  
Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie  

 

Související články:

Petr Kozel: O Božím milosrdenství   
Petr Chrysolog: Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti 
Robert Bellarmin: Výšku Božího milosrdenství poznáváme z jeho pohnutky  
Palladios: Historia Lausiaca 58 - O milosrdném mnichovi 
Ludmila Křivancová: Nalezli jsme milosrdenství

 

[RSS]

Přečteno 446x

další články