Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Hymnus k Ježíši Kristu

Hymnus k Ježíši Kristu

Marie Dolistová, 18.4. 2022

Hymnus o Ježíši Kristu, mocném Bohu, který je schopen spasit naše životy a přemoci všechny těžkosti života i bezživotí, od básnířky Marie Dolistové.

 

 

marko-i-rupnik-vzkriseny-kristus-744-upr-men.jpg 

 

 

1.

Kriste, ty, který jsi vzkřísil mládence z Naimu,

proměň nás mocí svou, přiveď do svého domu,

Kriste, ty, který jsi vzkřísil Lazara z hrobu,

ať jsme vždy hodni vzdát díky mocnému Bohu.

 

2.

Kriste, ty, který jsi ztišil vlny zlé bouře,

jediný můžeš sám každé přeměnit hoře,

Kriste, ty, který jsi sytil tisíce v ten den,

chceme být s tebou víc, kráčet v šlépějích tvých jen.

 

3.

Kriste, ty, který jsi dal zrak slepému odvždy,

nauč nás modlit se, ať ti věrni jsme provždy,

Kriste, ty, který jsi kráčel jezerem svým vstříc,

dovol nám chápat tím, kdo jsi, s námi Bůh, lze víc?

 

4.

Kriste, ty, který jsi malomocenství odňal,

kéž by tím oheň hned lásky zaplanul, tmou vzňal,

Kriste, ty, který jsi řekl a chromý povstal,

dej, aby zde každý tvou milost zázračnou dostal.

 

5.

Kriste, ty, který jsi z hrobu mocí svou vyšel,

Boží tvář odkryl, k nám z lásky Otcovy přišel,

smysl dal žití, Bůh věčný nicotu mění,

víru a dobro za život v Něm samém smění.

      

6.

Kriste, pod způsobou chleba, vína ses ukryl,

aby tak s lidmi se láskou v jednotě spojil,

řekl jsi: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe",

kdo jí tvé tělo, krev, život přijímá z tebe.

 

 

Od téhož autora:

 Koleda  
Bez Tebe 
Jde o všechno 
Eucharistický chléb  
Poprava egyptských křesťanů   
Svatá Anežka Česká 

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

[RSS]

Přečteno 456x

další články