Nacházíte se na: Theofil > Duchovní hrozby > Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby

Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby

Marian Matusik, 3.10. 2022

Marian Matusik, bývalý polský arcidiecézní exorcista, při jednom z rozhovorů na téma exorcismu, duchovních hrozeb a působení ďábla, jakož i na základě svých vlastních zkušeností se službou osvobozování od Zlého, zodpovídá otázku, čeho se satan bojí nejvíce.

 

Čeho se satan bojí nejvíce?

ruzenec-007-men.jpgMatky Boží a modlitby růžence. Třese se před její mocí. Roku 1981 svatý otec bl. Jan Pavel II. udělil růženci moc exorcismu. Tato modlitba ukazuje sílu Božího slova, a toho se satan bojí. Proto pokud se někdo s vírou modlí růženec, je to jako kdyby konal exorcizující modlitbu. Růženec má proti démonům obrovskou moc. Kněží by to měli často připomínat.

Nedávno ke mně přišel jeden mladý člověk, který měl podezření, že je posedlý. Záhy jsem zjistil, že tomu tak není, ale rozhodl jsem se s ním pohovořit. Mezi řečí jsem mu řekl: ‚Podívej, jaký mám krásný růženec.‘ Onen chlapec si jej začal prohlížet. Tehdy jsem mu řekl: ‚Můj milý, kdybys byl posedlý, nemohl by ses na růženec dokonce ani podívat, natož jej vzít do ruky.‘

Satan nenávidí růženec, a zároveň se jej velice bojí. To je logické, neboť zlý duch je v naprostém protikladu k Marii zejména ve dvou vlastnostech: v pokoře a v poslušnosti. Pýcha a neposlušnost způsobily, že se z krásného anděla změnil v ďábla. Proto každý, kdo se ubírá cestou pýchy a neposlušnosti, ubírá se směrem k satanovi."

 

[Fragment z rozhovoru „Szatan istnieje naprawdę. Rozmowa z ks. Marianem Matusikiem, byłym egzorcystą archidiecezji lubelskiej" z webu Echo Katolickie přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Petr Kanisius: Maria a ďábel  
Lukáš Drexer: Podvod magie (recenze)
Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie  
Gabriele Amorth: Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí  
Grzegorz Ryś: Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Lukáš Drexler: Gabriele Amorth: Exorcisté a psychiatři (recenze)
Alfons Maria z Liguori: Panna Maria, Archa Nového Zákona  
Jacques Verlinde, Lukáš Drexler: Křesťanství a okultismus  
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Zlí duchové, reiki, exorcismus (video)
Justin: Oč jde démonům? 

  

marianske-inspirace-002-b.jpg

 

[RSS]

Přečteno 758x

další články