Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Ochutnala jsem a uviděla

Ochutnala jsem a uviděla

sv. Kateřina Sienská, 30.5. 2023

Dominikánská stigmatizovaná mystička a Učitelka Církve sv. Kateřina Sienská (+1380) nalézá Trojici všude: ve stvoření, které je dílem celé Trojice, ve své duši, která je obrazem Božím a kterou oheň Trojice zbavuje sebelásky, i v lidství Ježíše Krista, kterému uděluje sílu svého Božství, jak to vše sv. Kateřina vyjádřila v jedné ze svých modliteb.

 

ohen-004-upr-vyr-men-2.jpgVěčná Trojice, Božství, jež jsi dalo svou božskou přirozeností cenu krvi Tvého Jednorozeného Syna! Ty, Věčná Trojice, jsi hluboké moře. Čím více do něho vstupuji, tím více nalézám, a čím více Tě nalézám, tím více Tě hledám. Duše, která se sytí v Tvé propasti, není nasycena, protože jí stále zůstává hlad a žízeň po Tobě a touha vidět Tě světlem v Tvém světle[1], Věčná Trojice!

V Tvém světle jsem okusila a zhlédla světlem rozumu Tvou propast, Věčná Trojice, a krásu toho, co jsi stvořila. Proto pohlížím-li na sebe v Tobě, vidím, že jsem Tvým obrazem[2]. Dal jsi mi svou sílu, věčný Otče, a mému rozumu svou moudrost. Tato moudrost je vlastní Tvému Jednorozenému Synu. Duch Svatý vychází z Tebe a z Tvého Syna, dal mi vůli, jíž jsem schopna milovat.

Ty, Věčná Trojice, jsi Stvořitel a já Tvůj tvor. Ve znovustvoření, které jsi mi připravil v krvi svého Jednorozeného Syna, jsem poznala ve Tvém světle, že jsi nadšen krásou svého tvorstva.

Propasti, Věčná Trojice Božství, hluboké moře! Co více jsi mi mohl dát než sama sebe? Ty jsi Oheň, jenž stále plane a nestravuje se[3]. Jsi Oheň, který svým žárem stravuje každou sebelásku duše. Ty jsi Oheň, který odstraňuje každou chladnost; Ty osvěcuješ mysl svým světlem, kterým jsi mi dal poznat svou pravdu.

V tomto světle poznávám a vidím Tebe, nejvyšší Dobro; Dobro nad všechna dobra, Dobro šťastné, Dobro nepochopitelné a Dobro nevýslovné, Kráso nad všechny krásy, Moudrosti nad všechnu moudrost; ano, Ty jsi Moudrost sama. Ty, Pokrme andělů[4], ses dal lidem ohněm lásky.

Oděve, zakrývající mou nahotu, živíš nás svou sladkostí. Jsi sladký a nic není v Tobě hořkého. Ó, Věčná Trojice!

 

[Úryvek z díla sv. Kateřiny Sienské Dialog s Boží Prozřetelností. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Kateřině Sienské - životopis

 

Od téže autorky:

List 289.  
List bratru Tomášovi della Fonte  
Čím větší je láska, tím hlubší je bolest
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (I)  
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (II)  
List bratru Šimonovi z Cortony, z řádu bratří kazatelů  
Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy  
"Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"   
List osobě, jejíž jméno je zamlčeno  
List jistému vznešenému prelátovi  
Nechť se zvedá oheň svaté touhy!  
Tajemství mého Srdce   
Mateřský Duch Svatý   
List židu Konsiliovi  
Naše Vzkříšení!  
Nepřátelé Kříže  

 

Související články:

Nejsvětější Trojice  
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice   
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá   
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni?  
Lukáš Drexler: Rány Kristovy v životě a díle sv. Kateřiny Sienské  
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice 
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
 Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
Andělská chvála Trojice svaté 

 

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

 

 Poznámky:


[1] Srov. Ž 36(35),10.

[2] Srov. Gen 1,26-27.

[3] Srov. Ex 3,2.

[4] Srov. Ž 78(77),25.

 

[RSS]

Přečteno 931x

další články