Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Skrze ránu v boku pohlížej na Srdce Krista a v něm miluj

Skrze ránu v boku pohlížej na Srdce Krista a v něm miluj

ctih. Marie od Ježíše z Agredy, 23.6. 2022

Španělská františkánská mystička ctih. Marie od Ježíše z Agredy (+1665) byla podivuhodnou duchovní osobností: autorkou rozsáhlého písemného díla, obdařenou darem bilokace, kdy ač fyzicky prokazatelně setrvávala ve svém španělském klášteře, zároveň v zámoří evangelizovala americké Indiány, a její tělo zůstalo i dlouho po její smrti neporušeno... Následující fragment pochází z jejího široce známého díla "Mystické Město Boží" a předkládá nám poučení, jakého se od Panny Marie dostalo této ctihodné řeholnici o tajemství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, sídla lásky a útočiště těch, kteří se k němu utíkají.

 

marie-z-agredy-006-vyr-men-vz.jpg„Má dcero, probodení boku mého nejsvětějšího Syna kopím bylo kruté a pro mne velmi bolestné, ale jeho účinky a tajemství jsou velmi sladké pro ty duše, které dovedou tuto sladkost zakoušet. Pro mne to byla veliká bolest, ale kdokoli pozná toto tajemné dobrodiní, najde v něm velkou úlevu a útěchu ve svých souženích. Abys tomuto tajemství porozuměla a mohla se na něm podílet, musíš vědět, že můj Syn a Pán si pod vlivem své nejvroucnější lásky k lidem přál, aby mu kromě ran na rukou a nohou bylo otevřeno ranou v boku také jeho Srdce, sídlo lásky, aby mohly skrze tuto bránu vcházet duše a nalézat v jeho Srdci útočiště a uspokojení. Přeji si, aby to pro tebe byl v době tvého vyhnanství jediný útulek, který budeš mít a který budeš vyhledávat a který musíš za svého pobytu na zemi považovat za své obydlí. Tam najdeš podmínky i zákony lásky pro mé následování a pro poučení, jak máš všem, kdo se dopustí urážek, splácet žehnáním tak, jak jsi to viděla dělat mne, když bylo mé srdce raněno při probodení mého mrtvého Syna. Ujišťuji tě, moje nejdražší, že pro dosažení účinných milostí od Všemohoucího nemůžeš udělat nic lepšího. Modlitba, kterou vykonáš v duchu odpuštění, je mocná nejen pro tvé vlastní dobro, ale i pro dobro toho, kdo tě urazil, protože se laskavé Srdce mého Syna dá snadno pohnout, když vidí, že ho tvorové následují v odpouštění těm, kdo je uráží. Modli se za ně, protože se tím podílíš na jeho vroucí lásce, kterou ukázal na kříži. Zapiš si tuto nauku do srdce a následuj mne v této ctnosti, kterou jsem tak vysoce cenila. Skrze ránu v boku pohlížej na Srdce Krista, tvého Ženicha, i na mne a v něm miluj něžně a vroucně své nepřátele a všechny tvory."

 

[Marie z Agredy: Mystické Město Boží, III. svazek, II. kniha, XXIV. kap., odst. 740. Český překlad Jana Cyrila Řeřuchy převzat z vydání: Marie od Ježíše, z Agredy: Mystické Město Boží, III, Chicago 1961, s. 398, a mírně upraven redakcí Revue Theofil.]

  

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg
 

 

Související články:

Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce 
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary  
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Antonio Pagani: Nejsvětější Svátost a Božské Srdce Páně v životě bl. Alžběty Canori Mora 
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce 
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené? 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Silvano Fausti: ...ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty  
Marie Celesta Crostarosa: Slovo je Srdcem Otce 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože? 

 

[RSS]

Přečteno 307x

další články