Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Panenství pro Boží království očima církevních otců

Panenství pro Boží království očima církevních otců

7.7. 2022

Panenství pro Boha a pro Boží království - hodnota cizí tomuto světu, ale vlastní světu přicházejícímu, tentokrát pohledem zejména církevních otců, kdy panenství je vnímáno spíše jako totální, bezezbytková vydanost člověka Bohu než jako pouhá tělesná nedotčenost, a to jako vydanost, jež dojde svého dovršení okamžikem vzkříšení, kdy poté lidé budou "jako nebeští andělé", jak říká Ježíš (Mt 22,30). A takto pojaté panenství v tomto světě je anticipací věčného panenství v Božím království, podobně jako i věrně zachovávané svátostné manželství, které rovněž dochází svého dovršení v eschatologickém "manželském panenství" nevěsty duše s jejím Ženichem Kristem.

 

 

054-vyr-cb-upr-3-ram-2-men.jpg

 

 

 

„Oč je nebe lepší než svět, oč jsou andělé lepší než lidé, o tolik se liší panenství od manželství."

sv. Jan Zlatoústý

 

„Panenství povznáší člověka nad jeho vlastní přirozenost a činí ho rovného andělům."

sv. Ambrož

 

„Jako manželstvím se zalidňuje země, tak panenstvím se plní nebe."

sv. Cyprián

 

„Dívky vedoucí panenský život mějte v úctě jako kněze Kristovy."

sv. Ignác Antiochijský

 

„Kdo zachovává panenství, je andělem; mezi lidmi je však tím, čím je drahokam mezi ostatními kameny a čím je slunce mezi hvězdami; je plodnou olivou uprostřed lesa, je lilií mezi polním kvítím, je holubicí mezi ptactvem."

sv. Řehoř Naziánský

 

„Nic není skvělejšího nad tuto ctnost. Je vskutku krásou, jež převyšuje všechny ostatní přednosti bohumilé duše, krásou, na níž se zalíbením spočívá oko Boží. Šťastná je taková duše... - dostává se jí cti, že se podobá nikoli světu, ale věčnému Slovu."

sv. Bernard z Clairvaux

 

[Převzato a redakčně upraveno z: Na rozcestí. Jinochům a dívkám před volbou stavu, Přerov 1925, s. 45-46.]

 

Související články:

Ambrož Milánský: Matka Boží, vzor panenství 
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu  
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše   
Lukáš Drexler: Musí být biskup skutečně ženatý?  
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně  
Granat W.: Panenství Panny Marie

 

[RSS]

Přečteno 440x

další články