Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Výklad Otčenáše

Výklad Otčenáše

sv. František z Assisi, 3.7. 2008

Inspirativní rozšíření modlitby Otče náš od jednoho z největších katolických světců, sv. Františka z Assisi (+1226).

  

763.jpgOtče náš nejsvětější, Stvořiteli náš, Vykupiteli, Spasiteli a Utěšiteli! Jenž jsi na nebesích: v andělích a ve svatých, když je osvěcuješ k poznání. Neboť ty jsi Světlo, ó Pane, když je rozžhavuješ k lásce, neboť ty jsi Láska, Pane, když v nich přebýváš a naplňuješ je blažeností, protože ty jsi, Pane, nejvyšší dobro, věčně dobrý, od něhož je všechno dobré a bez něhož nic není dobré.

Budiž posvěceno tvé jméno: Ať je v nás tvé poznání jasné, abychom porozuměli, jaká je šířka tvých darů, délka tvých přislíbení, velebnost tvé velikosti a hloubka tvých soudů.

Přijď k nám království tvé!; abys v nás panoval milostí a dal nám přijít do svého království, kde je jasné patření na tebe a tvá dokonalá láska ve sladkém společenství a v ustavičném požívání.

Staň se tvá vůle jako na nebi, tak na zemi; abychom tě milovali celým srdcem, majíce tebe stále na mysli, z celé duše, majíce tě stále ve své touze, z celé vůle, abychom k tobě stále odváděli své tíhnutí a ve všem vyhledávali jen tvou čest; ze všech sil zasvě­cujíce všechny své síly duše a všechny síly těla služ­bě jen tvé lásce a abychom také milovali svého bližního jako sebe samého, přitahujíce všechny podle svých sil ke tvé lásce, radujíce se z jejich radosti jako ze svých a majíce soucit s jejich neštěstím, nikdy ni­komu neškodili.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes: svého milého Syna, našeho Pána Ježíše Krista na památku, k porozumění a uctění tvé lásky, kterou k nám všem měl a všech jeho slov a činů a bolestí za nás.

A odpusť nám naše viny: Podle své nevýslovné milosti silou hořkého Utrpení svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista a pro zásluhy a pří­mluvy blahoslavené Panny Marie a všech tvých vyvolených.

Jako i my odpouštíme našim viníkům: a co úplně neodpouštíme, to nám, Pane, pomoz odpustit, aby­chom své nepřátele milosrdně milovali pro tebe a abychom se za ně přimlouvali z dobrého srdce a ni­komu zlé nespláceli zlým a měli dobrou vůli všem pro tebe činit dobře.

A neuvoď nás v pokušení, ani v otevřené, ani ve skryté, ani v okamžité, ani v těžce tísnivé.

Ale zbav nás od zlého minulého, přítomného i budoucího. Amen.

 

[Laudes 119. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 1, 1939. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.] 

 

otce-nas-003-men.jpg
 

 

Více o sv. Františkovi z Assisi

 

Od téhož autora:

Chvály Boha Nejvyššího

 

Související články:

Brigita Švédská: O svatém Františkovi  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2) 
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (2/2) 
Chromatius z Akvileje: Modlitbu Páně vyznávejme nejen ústy, ale svým životem!  
Theodor z Mopsuestie: Modlitba Páně je pravidlem našeho života  
Madeleine Delbrêl: Říkejte: Otče náš, jenž jsi na nebesích  
Evagrius Pontský: Komentář k Modlitbě Páně  

 

[RSS]

Přečteno 3936x

další články