Nacházíte se na: Theofil > Stvoření, člověk > Žena je pro muže a muž skrze ženu

Žena je pro muže a muž skrze ženu

Pavel Evdokimov, 12.10. 2022

Známý pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970) se nezřídka věnoval i otázce ženství a úlohy ženy. Nejinak tomu je i v následujícím úryvku z jedné z jeho statí, ve kterém naznačuje, co znamenají slova apoštola Pavla, že "žena je pro muže" a "muž skrze ženu" (1Kor 11,9.12).

marc-chagall-muz-a-zena-007-vyr-upr-men.jpg 

Žena, podle sv. Pavla „sláva muže" (srov. 1Kor 11,7), je jako zrcadlo, které odráží podobu muže, nastavuje tuto podobiznu jemu samému a tím jej koriguje. Ona je „pomocí, která je mu dána" (Gen 2,18), ona pomáhá muži v intuitivním rozpoznávání jeho údělu, důstojnosti a pravdy. Slova sv. Petra (1Pt 3,4) vyjadřují jeho esenciální charisma: zrození člověka skrytého v srdci - homo cordis absconditus. V porovnání s (mužovým) dělením věd a technik, vztah ženy k Duchu Svatému podněcuje k nastolení otázky pravdy o mužích v nich samých.

 

[Úryvek ze stati Pavla Evdokimova: „Panagion et Panagia", in: Bulletin de la Société Française dʼÉtudes Mariales, Le Saint-Esprit et Marie. III. Perspectives oecuméniques et conclusions doctrinales, 27, Paris 1970. Z polského vydání (Paul Evdokimov: „Duch Święty i Matka Boża", in: Teksty o Matce Bożej. Prawosławie, II, Niepokalanów 1991, s. 121) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Žena je orantou ve znamení Přímluvce  
Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy   
Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka    
Láska podle míry Boha  

 

Související články:

Jan Pavel II.: Člověk, obraz milujícího Boha   
Jan Pavel II.: Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?  
Hans Urs von Balthasar: Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"  
Jan Pavel II.: Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice  
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice
Petr Lombardský: Jaké věci je manželství svátostí    
Dominik Pecka: Jako muže a ženu je stvořil  

 

[RSS]

Přečteno 395x

další články