Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže

Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže

sv. Jan Damašský, 13.9. 2022

Sv. Jan Damašský (+750) je svědkem, nakolik bylo přirozeným a rozšířeným v jeho době mít v úctě svatá místa a předměty spojené s osobou Spasitele Ježíše Krista. A to ne proto, aby se z takovýchto skutečností činily modly, ale pro spojení s osobou Spasitele, z lásky k němu, k jeho cti a pro naše posvěcení. To se týká i sv. Kříže, který ve 4. stol. nalezla císařovna Helena a který byl posléze povýšen v chrámu jako oslava naší spásy skrze Krista.

 

ukrizovani-ikona-001-upr-men.jpg
 

 

Toto drahocenné a vpravdě úcty hodné dřevo Kříže je tedy hodno veškeré cti, neboť na ně Kristus položil sebe sama v oběť za nás a protože je posvětil dotknutím svého nejsvětějšího těla a krve. Podobně také máme uctívat hřeby, kopí, šat a svatá místa, na kterých on přebýval: jesličky, (Betlémskou) jeskyni, spásnou Golgotu, životadárný Hrob, pravzor kostelů Sión a další. Prapředek Boží, David, říká toto: „Vejděme do jeho příbytků, pokloňme se místu, kde stanula jeho chodidla" (Ž 131,7). A další slova tohoto žalmu pak ukazují, že měl na mysli Kříž: „Povstaň, Pane, do odpočinutí svého" (Ž 131,7[1]), neboť po kříži následovalo zmrtvýchvstání. Je-li nám vzácným příbytek, lůžko nebo oděv osob, jež milujeme, o kolik dražší nám pak má být to vše, co náleželo našemu Bohu a Spasiteli a přispělo k naší spáse.

 

[Jan Damašský: O pravé víře, IV, 11 (fragment). Z polského vydání (Jan Damasceński: Wykład wiary prawdziwej, Warszawa 1969, s. 212) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Stav Krista po zmrtvýchvstání   
Kristův Kříž převyšuje vše  

 

Související články:

Chvála Kříže 
 Jacopone da Todi: Kříž Páně   
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž 
 Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
 Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
 Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
 Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Petr Hudec: Kristus bungee jumping 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 

 

Poznámky:


[1] Podle Septuaginty. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 437x

další články