Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Tajemství božské bohaté chudoby

Tajemství božské bohaté chudoby

Hans Urs von Balthasar, 13.10. 2022

Apoštol Pavel píše: "Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli" (2Kor 8,9). Co je onou "obohacující chudobou", kterou nás obdařil Spasitel? Její podstatu se snaží vyjádřit slavný švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988) v úryvku ze svého díla "Sláva".

 

muz-bolesti-060-men.jpg
 

 

Kristus, ač bohatý, učinil to, že se stal chudým ne jen jako, ale skutečně, rozdělil své bohatství ne jako boháč, tj. částečně, ale zřekl se ho zcela v kenozi, aby následně to, čeho se zřekl, nebo přesněji samotné zřeknutí se rozdal chudým (Mk 10,21 par.). Je to něco, co je schopen učinit jedině Kristus, neboť Jeho bohatství, ke kterému není připoután jako ke kořisti, a zřeknutí se tohoto bohatství jsou v Něm jedno: bohatství nezištnosti v trojjediné božské přirozenosti jsou projeveny ve světě v kenozi, v níž se stal člověkem. Zjevením tajemství božské bohaté chudoby v chudé chudobě člověka poslušného až ke kříži se bohatství této chudoby stalo uvolněným, dostupným „pro nás" dvojím způsobem, a to zejména tak, že se člověk stává vnitřně účastníkem tohoto postoje, kterým je Boží nezištnost, a dále že je schopen tak jako Kristus udělovat tomuto postoji ztělesněnou podobu rozdáváním svých dober.

 

[Hans Urs von Balthasar: Sláva. Teologická estetika, 3/2. Teologie, část 2. Nový zákon, III, 1, c (orig. Herrlichkeit. Eine Theologische Ästhetik. Band III, 2, Theologie. Teil 2, Neuer Bund, Einsiedeln 1988). Z polského vydání (Balthasar, H. Urs von: Chwała. Estetyka teologiczna. Tom 3/2, Teologia. Część 2, Nowy Testament, Kraków 2010, s. 350) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Kenotický trojjediný Bůh  
Ježíšova smrt je interpretem jeho života   
Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"  
Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce   
Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání 
Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice  
Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve  
Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Syn je vzorem i cílem světa  

  

Související články:

Tomáš Akvinský: Chudý Kristus  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu  
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal   
Ignác z Loyoly, Jan de Polanco: List o ctnosti chudoby  
Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho  
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Jan Zlatoústý (Chrysostom): Kristus chudý v chudých  
Lev Veliký: Zbožné očištění postem a milosrdenstvím  
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Tomáš Akvinský: Blahoslavení chudí duchem...  
Július Pavelčík: K bohatým v Jakubovom liste  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Láska plodí milovaného i milujícího   
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Kristus Král 

  

[RSS]

Přečteno 497x

další články