Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Mystické poznání Boha

Mystické poznání Boha

Jean Daniélou, 18.10. 2022

Mezi významné teologické osobnosti jak období kolem Druhého vatikánského koncilu, tak koncilu samotného bezesporu náleží francouzský jezuitský teolog a velký znalec církevních otců a dějin prvních staletí křesťanství Jean Daniélou (+1974). V následujícím krátkém úryvku se však dotýká i otázky křesťanské spirituality, zejména povahy mystického poznání Boha člověkem i sebe sama.

 

009-upr-men-2.jpg
 

 

Mystické poznání Boha není jako poznání teologické, tzn. poznáním diskurzivním, osvíceným vírou a usilujícím porozumět pravdám Zjevení. Odlišuje se od něj především svým předmětem, kterým je Nejsvětější Trojice jakožto přítomná v duši. Ono přebývání Boha v duši je jedním z projevů mirabilia Dei [„zázraků Božích"] v plánech dějin spásy, ve velkých dílech Nejsvětější Trojice. Je vlastě uskutečněním plánu Boha, podstatou přijetí za syny[1]. A mystické poznání je jedním z projevů oné účasti na životě Nejsvětější Trojice. Díky tomuto poznání si člověk uvědomuje svoji nejhlubší podstatu: právě to, co Bůh - když jej tvořil - chtěl učinit. „Slávou Boží je živý člověk, a životem člověka je vidění Boha," říkal sv. Irenej[2]. Nejedná se tedy vůbec o výjimečné skutečnosti, ale přímo naopak, jde o to, aby člověk uskutečňoval svoji skutečnou podstatu.

 

[Jean Daniélou: Bůh a my, kap. „Bůh mystiků" (fragment). Podle polského vydání (Jean Daniélou: Bóg i my; W stronę Chrystusa, Kraków 1965 /orig. Dieu et nous; Approches du Christ/, s. 141-142) přeložil a poznámkami doplnil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Řehoř z Nyssy: Poznání Boha  
Mistr Eckhart: Boží přítomnost v člověku 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
  František Saleský: Kontemplace a meditace  
Josef Blaha: Význam mystiky pro třetí tisíciletí 
Hildegarda z Bingenu: Touha po zjevení Božím 
Johannes Ruysbroeck: Nadpřirozená vyrovnanost 
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou 
Tomáš Akvinský: Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Theofil Antiochijský: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha 
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Yves Congar: Nehledat ve světě svůj vlastní prospěch, ale spatřovat v něm Boha 
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Michael Špaček: Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (1/4) 
Marian Zawada: Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická  
Lukáš Drexler: Ekstatičnost člověka a Boha u Dionysia Areopagity  
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha 
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o kontemplaci  
Jan van Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň  
Jan Maria Vianney: Jak krásná je duše!  
R. P. Lejeune: Nazíravá modlitba  
Anonym: O vnitřním domě
Anonym: Vzestup duše 

 

Poznámky:


[1] Srov. např. Ef 1,5: „Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny."

[2] Irenej z Lyonu: Adversus Haereses, IV, 20, 7.

 

[RSS]

Přečteno 443x

další články