Nacházíte se na: Theofil > Věčnost > Blaženost člověka spočívá v patření na Boha

Blaženost člověka spočívá v patření na Boha

sv. Tomáš Akvinský, 10.11. 2022

Sv. Tomáš Akvinský (+1274) vychází ve své teologii z mnoha postřehů a závěrů Aristotelovy filosofie, v následujícím krátkém úryvku např. z Aristotelova učení o pohybu, kterým tento filosof nemíní ani tak přesun z jednoho místa na druhé, ale to, když nějaká věc dosáhne svého cíle, svého určení, tedy když daná věc dosáhne toho, k čemu ze své přirozenosti tíhne. A u člověka je tímto určením jeho poslední cíl, kterým je nazírání Boha a zakoušení díky tomu věčné, trvalé blaženosti. Jako by tím svatý Tomáš evokoval známá slova sv. Augustina: "Nepokojné je naše srdce, Bože, dokud nespočine v Tobě." A tím, podle sv. Tomáše, ustává i veškerá dosavadní námaha a úsilí lidského intelektu a vůle, neboť obojí dosáhlo svého naplnění a vešlo tak do věčného Božího odpočinutí, do "Božího šabatu", tj. do spočinutí ve věčné Boží blaženosti.

  

svetlo-001-vyr-men-ram-4.jpg
 

 

Ukázali jsme tedy, že dovršení člověka spočívá v dosažení posledního cíle, jímž je dokonalá blaženost neboli štěstí, které spočívá v patření na Boha. Důsledkem patření na Boha pak je neměnnost intelektu a vůle. Když totiž intelekt dospěl k první příčině, ve které může být poznáno vše, zkoumání intelektu ustane. A ustane rovněž proměnlivost vůle, když po dosažení posledního cíle, v němž je plnost veškerého dobra, nezůstává již nic, po čem by se mělo toužit. Vůle se totiž mění proto, že zatoužila po něčem, co dosud nemá. Je tedy zřejmé, že konečné dovršení člověka pak spočívá v dokonalém spočinutí neboli neměnnosti jak intelektu, tak vůle.

 

[Tomáš Akvinský: Kompendium teologie (lat. Compendium theologiae), 149. Jaký je poslední cíl člověka. Do češtiny přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhoř autora:

Chudý Kristus   
Duch Svatý je Bůh  
Kristus je Hlavou Těla Církve 
Blahoslavení chudí duchem... 
Drahocenná a obdivuhodná hostina  
Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti...
Ježíš Kristus - cesta k pravému životu  
O zvěstování blahoslavené Panny
Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Proč Kristus zemřel na kříži? 
O trojím rození 

 

Související články:

Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
Mistr Eckhart: Návod k vidoucímu životu 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o kontemplaci  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima  
Marian Zawada: Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická 
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení 
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
Mistr Eckhart: Boží přítomnost v člověku 
R. P. Lejeune: Nazíravá modlitba 
Anonym: Vzestup duše 

 

[RSS]

Přečteno 509x

další články