Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce

Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce

Hans Urs von Balthasar, 6.11. 2022

"V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna," píše apoštol Jan (1J 4,10). A právě v této lásce tkví počátek naší modlitby, naší kontemplace.

 

modlitba-058-cb-upr-2-2-ram-2.jpg
 

 

Pocit úžasu, jaký se nás zmocňuje, když v Kristu zahlédneme Boha, je možné prožívat jedině v pokoře a sebezřeknutí, v prostotě obnaženosti a ve stále větší chudobě. Právě tuto chudobu Kristus Pán velebí v prvním blahoslavenství Kázání na hoře. Vše, co člověka osvobozuje od něho samého, mu pomáhá uvidět to, co mu má být odhaleno, a dává záruku, že se stane schopným v Ježíši - na pohled stejném, jako jsou všichni ostatní lidé - vidět podstatu samého Bytí, které se nám dává jako absolutní láska. Je to láska - jak upozorňuje sv. Jan -, která není láskou naší, láskou pozemského původu, ale naprosto jinou, jejíž kvalitu poznáme pohledem víry na nám se odevzdávajícího Syna Božího. A zde je počátek kontemplace.

 

[Hans Urs von Balthasar: Kontemplativní modlitba, kap. „Slovo se stává tělem" (úryvek). Z polského vydání (Hans Urs von Balthasar: Modlitwa i kontemplacja, Kraków 1965 /orig. Das betrachtende Gebet/, s. 126-127) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Kenotický trojjediný Bůh  
Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Ježíšova smrt je interpretem jeho života   
Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"  
Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání 
Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve
Tajemství božské bohaté chudoby  
Syn je vzorem i cílem světa  

 

Související články:

Giselher ze Slatheimu: O lásce  
Paweł Hańczak: Mentální modlitba   
Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
Diadochos z Fotiké: Boží láska rozohňuje  
František Saleský: Kontemplace a meditace  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o kontemplaci  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu  
León-Joseph Suenens: Všudypřítomná láska Boha  
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce 
Veronika Giuliani: Láska, která spojuje duši s Bohem  
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima  
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Marian Zawada: Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická 
Irenej z Lyonu: Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Theofil Antiochijský: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha  
Luboš Bližňák: Blahoslavenství jako stupně k dokonalosti člověka 
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení  
Bernardin Sienský: Královnou všech ctností je láska  
René Laurentin: Temný a zároveň zářivý oblak víry  
Tomáš Akvinský: Blahoslavení chudí duchem ...  
Bonaventura: Sestrám o dokonalé lásce Boží  
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Vilém ze Saint-Thierry: On první miloval nás 
František Saleský: Kterak láska zraňuje duši 
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
Alfons Maria z Liguori: O lásce ke Kristu 
R. P. Lejeune: Nazíravá modlitba  
Řehoř z Nyssy: Poznání Boha  
Anonym: Vzestup duše  

 

[RSS]

Přečteno 395x

další články