Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Všudypřítomná láska Boha

Všudypřítomná láska Boha

León-Joseph Suenens, 23.11. 2022

Mezi nejvlivnější teology Druhého vatikánského koncilu bezesporu patří belgický biskup a kardinál Léon-Joseph Suenens (+1996), který náležel k progresivnějšímu proudu, usilujícímu o dialog Církve s moderním světem. Byl osobně blízkým poradcem papeže Pavla VI. a dokonce jedním ze čtyř tzv. moderátorů koncilu. Známou je i jeho podpora katolické charismatické obnovy. Z jeho textů, spíše biograficky nebo spirituálně laděných, vybíráme úryvek z knihy "Každodenní život jako život křesťanský", a to úryvek opakující "banální pravdu", která stojí v základu křesťanství, totiž že jsme bezpodmínečně milováni Bohem, protože Bůh je Láska.

 

vlci-mak-001-vyr-men-3.jpgŘekněme to jasně: Bůh nás miluje. Miluje nás jedinečně, každého osobně. Je dobré si uvědomit tuto lásku Boha, obestírající nás a blízkou. Není třeba se kvůli Němu vzdávat své identity: pouto Otce s dětmi je poutem dokonalého poznání, vzájemného citu a skutečného dialogu.

Bůh zná každého z nás. Neplete si nás s někým jiným.

Zná naše jméno, volá nás jménem.

Čte knihu našeho života, stránku po stránce.

Zná všechny její řádky, každou mezeru, a dokonce i to, co je skryto mezi řádky.

Provází nás krok za krokem, od kolébky až k hrobu, nic neunikne Jeho pohledu, Jeho něze; „vlas z hlavy nám nepadne bez Jeho dopuštění" (srov. Lk 12,7).

Mistr to zopakoval: „Já jsem dobrý pastýř a znám svoje ovce, a ony znají mne" (J 10,14). Již ve Starém zákoně Pán, když chtěl vyjádřit svoji něhu k lidem, řekl: „I kdyby ona (matka) zapomněla, já na tebe nezapomenu" (Iz 49,15). Svatý František Saleský na to navázal a prohlásil, že v den Posledního soudu by chtěl být souzen raději Bohem než svojí vlastní matkou.

Bůh nás miluje, ví vše a rozumí nám. Je to tak krásné, být náležitě chápán na základě toho, co je v nás nejlepší! A tak vzácné! „Jak moc je třeba být se mnou, aby bylo možné být mým přítelem," psal Bloy ve svém Deníku.

Bůh je tak moc s námi, je na naší straně, je naším spojencem. Je nám shůry příznivě nakloněn. Vychází nám naproti s odpuštěním, jakmile zahlédne nejmenší projev naší dobré vůle, vzbuzené ostatně díky Jeho milosti.

evangelním podobenství to právě Otec vychází naproti marnotratnému synu, jakmile jej zdáli zahlédne ve stavu krajního vyčerpání. Nedává mu chvíli k projevu lítosti, ale Otec namísto toho otevírá náruč a ihned následuje smíření, ještě dřív než hříšník vyzná svoje viny.

Bůh nás miluje a střeží všechny naše cesty.

Písmo svaté nám sděluje, že Stvořitel svým andělům svěřil starost bdění nad námi. Podobě jako sděluje i to, že Bůh má spočteny všechny naše vlasy.

 

[Léon-Joseph Suenens: Každodenní život jako život křesťanský, 2. kap. „Umět uvěřit ve skrytou lásku", část: „Všudypřítomná láska". Z polského vydání (Suenens, L. J.: Życie codzienne, życie chrześcijańskie. Rozważania o rodzinie, Warszawa 1998 /orig. Vie quotidienne vie chrétienne/, s. 10-11) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Giselher ze Slatheimu: O lásce
Robert Bellarmin: O lásce k Bohu
Diadochos z Fotiké: Boží láska rozohňuje  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Diadochos z Fotiké: O lásce, bázni, víře a touze  
Veronika Giuliani: Láska, která spojuje duši s Bohem  
Bernard z Clairvaux: Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Mechtilda Magdeburská: Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky  
Bernardin Sienský: Královnou všech ctností je láska 
Bonaventura: Sestrám o dokonalé lásce Boží 
František Saleský: Kterak láska zraňuje duši 
Vilém ze Saint-Thierry: On první miloval nás 
Alfons Maria z Liguori: O lásce ke Kristu 
Ludmila Křivancová: "Mám tě rád"  
Maxim Vyznavač: O lásce

  

[RSS]

Přečteno 316x

další články