Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě

Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě

Origenes, 27.12. 2022

Místo Kristova narození bylo známo a ctěno dlouho před zavedením liturgické oslavy události jeho narození, což je prokázáno již od 2. stol. Jedním z nejstarších svědků této skutečnosti je i alexandrijský teolog Origenes (+ cca 254), který sám navštívil palestinský kraj a tak znal mnohá místa z vlastní zkušenosti.

 

misto-narozeni-krista-betlem-vyr-men-vz.jpg

 

  

O místu narození Krista je řečeno, že „vládce vzejde z Betléma": „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných" (Mich 5,1).

Toto proroctví navzdory mínění Kelsova Žida[1] nemůže odkazovat na žádného šílence a podvodníka, který tvrdí, že přišel z nebe, nedokáže-li prokázat, že se narodil v Betlémě neboli, řečeno jinými slovy, že vzešel z Betléma, aby vládnul lidem. A pokud někomu nepostačuje proroctví Micheášovo a událost sepsaná v evangeliích Ježíšovými učedníky, ale vyžaduje jiný důkaz toho, že se Ježíš narodil v Betlémě, nechť zví, že v Betlémě existuje jeskyně[2], ve které se narodil Ježíš, i žlab, do něhož byl uložen, ovinut plenkami, a to vše se shoduje s popisem jeho narození uvedeným v evangeliích. Toto místo je proslulé v celém okolí, dokonce i mezi nevěřícími, díky tomu, že se tam narodil Ježíš, jehož ctí a kterému se klaní křesťané.

 

[Origenes: Proti Kelsovi (Contra Celsum), I. kniha, 51. Z polského vydání (Orygenes: Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986, s. 40) přeložil Lukáš Drexler. Fotografie: Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Především se oddej četbě Božích Písem!  
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba" 
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla  
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my 
Proti Celsovi (Contra Celsum)  
 "Učinil mne vybraným šípem"  
Zač se modlit především?   

 

Související články:

Lev Veliký: Řeč na Narození Páně  
František Saleský: List o narození Páně   
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše  
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase   
Daniel von Czepko: U jesliček Kristových  
Marie Dolistová: Prosincová meditace
Tomáš Akvinský: O trojím rození  
Andrea Hrodková: Betlém

 

vanocni-inspirace-4-c.jpg

 

Poznámky:

[1] Origenes v apologetickém díle Proti Kelsovi reaguje na námitky filosofa Kelsa vznesené proti křesťanství. Zde konkrétně se měl Kelsus odkazovat na nějakého Žida, který se snaží křesťany citovaná starozákonní proroctví vztahovaná na Ježíše jako Mesiáše vykládat protikladně ke křesťanskému přesvědčení. Origenes jednak tohoto Kelsova Žida má za vymyšleného Kelsem samým a dále odpovídá na jednu z těchto údajně židovských námitek přednesených Kelsem, čehož součástí je i následný Origenův odkaz na skutečné, místními lidmi dosvědčené a uctívané místo Kristova narození v Betlémě, které je zachováno a ctěno dodnes.

[2] Srov. Justin: Dialog s Tryfonem, 78.

 

[RSS]

Přečteno 390x

další články