Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Syn je vzorem i cílem světa

Syn je vzorem i cílem světa

Hans Urs von Balthasar, 27.1. 2023

Ačkoliv mezi stvořením a Stvořitelem stojí obrovská propast vzájemné jinakosti, přesto stvoření neleží mimo Boha, tím spíš, když se v Synu Stvořitel stal člověkem a prostupuje tak postupně celé stvoření svojí božskou přítomností a stvořitelskou mocí, aby stvoření nakonec "usadil" v "lůně Otcově", kde od věčnosti spočívá jednorozený Syn Boha Otce v jednotě jejich společného Ducha, jak naznačuje významný švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988).

 

spirala-001-men-upr-2-men.jpgJe-li Syn věčným Slovem Otce, je svět ve své totalitě stvořen tímto Slovem (J 1,3), a to nejen instrumentálně, ale v tom smyslu, že Slovo je vzorem světa, a tedy i jeho cílem. „Skrze něj" znamená také „v něm" a „pro něj" (Kol 1,16). Je třeba hned dodat, že umístění světa v Synu přímo implikuje jeho umístění v celku Božství. O světě lze uvažovat jako o daru Otce (jenž je jak Zploditel, tak i Stvořitel) Synu, neboť Otec chce v Synu jako v Hlavě shrnout všechny věci na nebi i na zemi (Ef 1,10); Syn tedy přijímá tento dar - stejně jako přijímá dar Božství - jako příležitost děkovat Otci a oslavovat Ho. Poté co přivedl svět k jeho naplnění, položí Mu k nohám celé království, aby Bůh (Otec) byl všechno ve všem (1Kor 15,24.28); pokud jde o Ducha, dostává svět od obou: je věčně vzájemným oslavením Otce a Syna, ale nyní to může uskutečnit ve stvoření a skrze ně (J 16,13-15).

 

[Hans Urs von Balthasar: Teodramatika. Teologicko-dramatická teorie, II. svazek, II (I), B, 4, b (úryvek). Z anglického vydání: Theo-Drama. Theological Dramatic Theory, II. The Dramatis Personae: Man in God, San Francisco 1990 (orig.: Theodramatik, II. Die Personen des Spiels, I: Der Mensch in Gott, Einsiedeln 1976) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Kenotický trojjediný Bůh 
Ježíšova smrt je interpretem jeho života   
Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"  
Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce 
Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání  
Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice  
Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve  
Tajemství božské bohaté chudoby   
Trojjediné sebezřeknutí Lásky  

 

Související články:

Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"   
Basil Veliký: Mojžíš, autor zprávy o stvoření 
Hilarius z Poitiers: Bůh Otec - Zdroj všeho  
Lukáš Drexler: Arte-factum - deo-factum  
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem  
Josef Blaha: Na počátku bylo světlo  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže  

 

[RSS]

Přečteno 348x

další články