Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje

Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje

Bruno Forte, 27.1. 2023

Je to velký paradox, když v podobě umučeného lidství a skrze ně se vrcholným způsobem zjevuje krása Božství, která se udílí člověku na způsob daru, jak píše významný italský teolog a arcibiskup Bruno Forte (*1949). Ale je to krása, která spasí svět.

 

ukrizovani-1785-men-upr.jpg
 

 

Krása je událostí daru: v ní se Celek zjevuje v části a Nekonečno se umenšuje do toho, co je minimální. To se děje buď prostřednictvím proporcí části, v souladu s klasickou ideou, že forma může reprodukovat „nebeskou mnohost" a v části tak představovat nebeskou harmonii - (formosus, je krásou!) -, nebo prostřednictvím nádhery, díky které se Celek skví v části na způsob vtažení a uchvácení, skrze ránu a dar lásky - (speciosus, krása je nádherná!). Tady se řecká duše setkává s křesťanskou novostí. Zde křesťanství přijímá a zrazuje Athény, neboť když samo usiluje nazírat Celek v části, vyznává, že událost krásy se jednou provždy udála v zahradě vně hradeb Jeruzaléma. Na skále Kalvárie se tyčí Kříž Krásy: Slovo se vyslovuje v tomto světě na způsob své největší kenoze neboli takového „umenšení se", díky kterému se (v nicotě zavalené nekonečnou velikostí) nechalo pojmout tím, co je užasle malé, aby věčná nádhera mohla prostoupit noc světa. Tato „extáze Božství" je zároveň nejvyšší možnou vyzvou k „extázi světa", k tomu, aby „překročil" práh směrem k strhujícímu tajemství krásy, která zachraňuje. Přístup k tomuto tajemství umožnila kenoze lásky Slova, přicházejícího v těle Boha. Ukřižovaný Bůh je kenozí a nádherou věčnosti v čase, Božím Celkem v části lidské formy (srov. Flp 2,6n), zjevením krásy, která zachraňuje.

 

[Bruno Forte: Podstata křesťanství, 15. kap. „Smrtelná, spásná krása", část „Krása jako kenoze a jako nádhera" (úryvek). Z polského vydání: Istota chrześcijaństwa, Lublin 2007 (orig. Lʼessenza del cristianesimo, Milano 2002), s. 157, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Chvála Kříže 
Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Láska plodí milovaného i milujícího  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení   
Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí   
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života   
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž    
 Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista   
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem   
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže  
Kdo jsi, Bože?  

 

[RSS]

Přečteno 358x

další články