Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíšova smrt je interpretem jeho života

Ježíšova smrt je interpretem jeho života

Hans Urs von Balthasar, 4.3. 2023

Celý pozemský život Krista směřoval ke kříži: ke kříži vše směřuje, od kříže se vše odvíjí, kříž vše osvětluje, neboť je nejvyšším výrazem Pravdy, kterou je Bůh a která se stala tělem, jak se k tomu podobně vyslovuje i švýcarský katolický teolog Hans Urs von Balthasar (+1988).

  

ukrizovani-021-men-vyr-2.jpg
 

 

Ježíšova smrt byla interpretem jeho života. Ukazuje to celá povaha evangelia. Život nikdy nebyl vykládán tolik z pohledu jeho konce, ve všeosvětlujícím světle smrti subjektu - smrti, která však obsahuje vzkříšení. Jeho jedinečná smrt, která má univerzální význam, propůjčuje univerzální význam každému detailu jeho života. On sám ví, že každá epizoda bude donekonečna doznívat v dějinách: Amen, pravím vám, všude, kde se bude hlásat toto evangelium po celém světě, bude se na její památku vyprávět, co učinila" (Mt 26,13).

 

[Hans Urs von Balthasar: Teodramatika, IV. Jednání; IV. Zápas Logu, D. Zabitý a Vítězný, 3. Souboj mezi dvěma smrtmi (fragment). Z anglického vydání (Theo-Drama. Theological Dramatic Theory, Vol. IV. The Action, San Francisco 1994 /orig. Theodramatik, Dritte Band: Die Handlung, Einsiedeln 1980/) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Syn je vzorem i cílem světa  
Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve  
Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice  
Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"  
Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání
Tajemství božské bohaté chudoby  
Kenotický trojjediný Bůh  

 

Související články:

 Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Ambrož Milánský: Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje 
  L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím 
  Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 

 

  postni-inspirace-13.jpg

 

[RSS]

Přečteno 333x

další články