Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem

Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem

sv. Cyril Alexandrijský, 24.3. 2023

Ač je Králem, protože je Bůh, vydobyl si svoji královskou pravomoc a krásu i svým utrpením a ponížením, když se pro nás a pro naši spásu stal člověkem, aby nás svým utrpením vykoupil, jak o tom píše velký starokřesťanský teolog sv. Cyril Alexandrijský (+444). Dobrovolně se stal nanejvýš bezmocným, aby tím projevil svoji největší moc, moc lásky, kterou je Bůh sám.

 

jezis-kristus-simon-z-kyreny-002-vyr-men.jpg

 

 

 

„Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem."

Lukášovo evangelium, 23, 26

 

Vykupitel byl tedy veden ke svému spasitelnému umučení, ale jeho kříž, jak je řečeno, položili na Šimona Kyrénského. Jiný svatý evangelista nám však říká, že dřevo nesl sám Pán (srov. J 19, 17): a nutně je pravdivé jak jedno, tak druhé. Neboť Spasitel skutečně nesl kříž, avšak uprostřed cesty je snad potkal Kyrénský, kterého se chopili a přinutili jej nést kříž místo něj. Avšak pro to, že Kristus, Spasitel všech, má nést kříž, je důležitý důvod: neboť Izaiášovým hlasem je o něm řečeno, že „Dítě se nám narodilo, Syn je nám dán, jehož vláda spočívá na jeho ramenou" (Iz 9, 6). Neboť jeho vládou byl kříž, skrze nějž se stal Králem nad světem, je-li pravdou, že „se stal poslušným Otci až k smrti, a to k smrti na kříži: proto ho také Bůh velmi vyvýšil a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíše Krista sklonilo každé koleno - na nebi, nad zemi i pod zemí, a aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán ke slávě Boha Otce" (Flp 2, 8-11).

 

[Cyril Alexandrijský: Komentář k Lukášovu evangeliu, 152. promluva. Z anglického znění (Cyril of Alexandria: A Commentary upon The Gospel According to S. Luke, II, Oxford 1859, s. 715-716) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti 
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás  
Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem   
Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem  
Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno  
"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  

 

postni-inspirace-13.jpg

 

Související články:

Chvála Kříže  
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje   
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie    
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí   
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže 
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje 
Tomáš Kempenský: O královské cestě svatého kříže 
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž 
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž 
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista 
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu 
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa 
Irenej z Lyonu: Kristus je králem všech lidí 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Silvestr Maria Braito: Cesta kříže  
Jindřich Suso: Před ukřižováním  
 Silvestr Braito: Kříž nad vodou  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže  
Kristus Král

 

[RSS]

Přečteno 371x

další články