Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Velikost Kristova kříže

Velikost Kristova kříže

Vladimír Losskij, 2.4. 2023

"Není možné oslavovat triumf vtěleného Boha, jeho vítězství nad smrtí - nejzazší mezí naší porušenosti -, aniž bychom současně nevyznávali velikost Kristova kříže, poslední stupeň svobodného vyčerpání (kenoze) Božího Syna," uvádí známý pravoslavný teolog Vladimír Losskij (+1958) do tajemství paradoxu ponížení Božího Syna k dosažení "vítězství skrze porážku, slávy skrze ponížení, života skrze smrt".

 

krest-losskij-upr-men.jpg
 

 

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo hynou, avšak těm, kdo jsou zachraňováni, je mocí Boží (1Kor 1,18). Není možné oslavovat triumf vtěleného Boha, jeho vítězství nad smrtí - nejzazší mezí naší porušenosti -, aniž bychom současně nevyznávali velikost Kristova kříže, poslední stupeň svobodného vyčerpání (kenoze) Syna Božího, poslušného Otci až k smrti, a to k smrti na kříži (Flp 2,8). Neboť „abychom mohli žít, bylo nutné, aby se Bůh stal člověkem a zemřel."[1] Vtělení Boha se tedy uskutečnilo proto, aby se věčné Slovo stalo smrtelným,[2] a sám Kristus říká, že právě pro tuto hodinu přišel (J 12,27). Ale tato hodina Pána, který přišel kvůli naší spáse, je také hodinou jeho nepřátel, moci temnoty (Lk 22,53).[3] Kristovo skutečné vítězství totiž spočívalo v jeho zdánlivé porážce: pouze smrtí zrušil moc smrti. To je „pokušení" a „šílenství" kříže, šílenství, bez něhož zůstává Boží moudrost navždy nepochopitelná pro mocné tohoto věku (1Kor 2,8). Kříž je tedy konkrétním vyjádřením křesťanského tajemství - vítězství skrze porážku, sláva skrze ponížení, život skrze smrt. Je to symbol všemohoucnosti Boha, který se chtěl stát člověkem a zemřít smrtí nevolníka, aby zachránil své stvoření. Kříž, který je znamením Kristovy královské moci („Proto jej nazývám králem, neboť jej vidím ukřižovaného - králi přísluší zemřít za své poddané," říká svatý Jan Zlatoústý[4]), je zároveň znamením vykoupení, neboť obsahuje tajemství trojiční lásky k padlému lidstvu: „Láska Otcova je křižující, láska Syna je ukřižovaná, láska Ducha triumfující mocí kříže."[5]

 

[Vladimir Losskij - Leonid Alexandrovič Uspenskij: Význam ikon, kap. „Hlavní svátky", ikona „Kříž". Z ruského vydání (Лосский, В. - Успенский, Л. А.: Смысл икон, Москва 2014 /orig.: Le Sens des icônes, 1947/) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Obraz Boha a obraz sluhu    

 

postni-inspirace-13.jpg

 

Související články:

Chvála Kříže 
Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Ambrož Milánský: Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje   
Origenes: Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž 
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa 
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Kdo jsi, Bože?  
Kristus Král  

 

Poznámky:

 1] Řehoř Naziánský: Promluva XLV. Na svatou Paschu, 28; in: PG, XXXVI, 661C.

[2] Viz: Atanáš Alexandrijský: O vtělení, 20; in: PG, XXV, 132BC.

[3] O hodině Pánově viz: Bouyer, L.: Le Mystère pascal, Paris 1945, s. 71-78.

[4] Jan Zlatoústý: O kříži a lupiči, II. hom., 3; in: PG, XLIX, 413.

[5] Филарет (Дроздов): „Слово 11-е, на Великий Пяток 1816 г.", in: Слова и речи, 1873, s. 20.

 

[RSS]

Přečteno 329x

další články