Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > O pohledu na Ukřižovaného

O pohledu na Ukřižovaného

sv. Gertruda Veliká, 7.4. 2023

Ježíš na kříži snášel utrpení celého světa, ale i celého světa každého jednoho z nás, jak dosvědčuje ve své inspiraci sv. Gertruda Veliká, německá benediktinská mystička z Helfty (+1301) a velká milovnice Ježíšova Srdce a rány v něm.

 

gertruda-z-helfty-033-men.jpgJindy se jí dostalo takového poučení, že když se člověk obrací k Ukřižovanému, má mít v srdci za to, že k němu Pán Ježíš něžným hlasem promlouvá: „Hle, jsem pověšen na kříži z lásky k tobě - nahý, opovržený, zraněný po celém těle, a všechny mé údy jsou bolestně napnuty. A mé Srdce je nyní plné tak velké sladkosti lásky k tobě, že - pokud by to mělo přispět ke tvé spáse a ty bys nemohl být jinak spasen - rád bych snášel jenom pro tebe vše, co si jen můžeš představit, že jsem snesl pro celý svět." Takovým rozjímáním má člověk ve svém srdci vzbudit vděčnost, neboť to se skutečně nestává, aby se někomu bez Boží milosti dostalo takového patření na krucifix. Proto nemůže zůstat bez viny ten křesťan, který s nevděkem pohrdá tak vysokou cenou za svou spásu. Zbožný pohled na krucifix nezůstává nikdy bez užitku.

 

[Gertruda Veliká: Posel Boží lásky, III. kniha, 41, 3. Z polského vydání (Gertruda z Helfty: Zwiastun Bożej miłości, Tom 1, Kraków 2001, s. 266) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

Dobrotivý Pelikáne   

 

Související články:

Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením   
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje   
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem bl. Panny Marie

Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže  
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže  

 

postni-inspirace-13.jpg

 

[RSS]

Přečteno 273x

další články