Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kniha života

Kniha života

7.4. 2023

Bůh nám odhalil vše, a nic si neponechal pro sebe sama...

 

 

ukrizovani-weyden-002-upr-vyr-upr-men-2.jpg 

 

 

Číst si ve Knize,

jíž je Autor sám,

kdy na břevnech Kříže

své stránky nám otevřel

dokořán. 

 

 

 

Související články: 

Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí   
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje   
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem bl. Panny Marie

Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
Kdo jsi, Bože?

 

postni-inspirace-13.jpg

 

[RSS]

Přečteno 297x

další články