Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristus - země živých

Kristus - země živých

Wacław Hryniewicz, 10.4. 2023

Ježíšova slova "Já jsem ta cesta, pravda a život" (J 14,6) nabývají jeho vzkříšením nového významu, neboť on nám otevřel cestu do nebe, když rozrazil brány podsvětí, aby tam, kde měla svoji moc smrt, svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením nastolil vládu života. Tak se Kristus stal "zemí živých", jak píše uznávaný polský teolog Wacław Hryniewicz (+2020).

 

vzkriseni-009-upr-vyr-men-2.jpg
 

 

Kristus se stal naší otevřenou bránou k obrození a zmrtvýchvstání. Prázdný hrob, symbol mračen lidského inferna, byl naplněn světlem a životem. „Duchovní tělo" Zmrtvýchvstalého nyní zahrnuje celý vesmír. Je „jako blesk" a „jako sníh" (Mt 28,3). Otevřený hrob je již počátkem proměněného světa, otevřeného Božským energiím Ducha Svatého. Obrácení kenoze Syna Božího způsobilo, že místo klaté a „nejnižší" se stalo místem manifestace a sdílení se Boha. Světlo a jas nyní září nejen na vrcholu hory, ale také v symbolickém středu nitra země (srov. Mt 12,40). Sám Kristus se stává „zemí živých" (he chóra ton zontón), jak hlásá nápis na mozaice Zmrtvýchvstalého ve staré svatyni v Chóře v Konstantinopoli.

 

[Wacław Hryniewicz: Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. Tom 1, Lublin 1987, s. 450; do češtiny přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Bůh živý je Bohem milujícím  
Být odpovědí na pozvání Boha  
Církev je svátostí Kristovy přítomnosti, navzdory našim hříchům    
Pravoslavná teologie o zbožštění člověka  
V kříži je příslib nové budoucnosti     

 

Související články:

Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista 
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc  
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy  
Brigita Švédská: Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem   
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
 Efrém Syrský: Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Alžběta ze Schönau: Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání 
Atanáš Alexandrijský: Obnov naše dny jako na počátku
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha)  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření  
Augustin: Jedině od Boha je naše spása 
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj 
Marie Dolistová: Hymnus k Ježíši Kristu 
Kristus, původce vzkříšení a života  
Antonín Paduánský: "Pokoj vám!" 
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení! 
Augustin: Totožnost Kristova těla 
Charles de Foucauld: Velikonoce 
Maxim Turínský: Kristus je den

 

  velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

[RSS]

Přečteno 273x

další články