Nacházíte se na: Theofil > Duchovní hrozby > Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí

Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí

Gabriele Amorth, 3.5. 2023

Nedávno zesnulý italský exorcista Gabriele Amorth (+2016) byl svědkem moci, kterou Ježíš Kristus daroval své Církvi, totiž "vyhánět všechny démony" (Lk 9,1), jak sám Ježíš činil za svého pozemského života. Silnou pomocnicí v tomto díle osvobozování člověka od nečistých duchů je také osoba Matky Boží Panny Marie, jak o tom svědčí sami exorcisté, včetně právě Gabriela Amortha. Pokud totiž Bůh svěřil Marii svého Syna, svěřil jí tím i moc "rozdrtit hadovi hlavu", jak to Bůh předpověděl již v knize Genesis (srov. Gen 3,15) a jak to opakovaně poznávají exorcisté při vymítání zlého ducha.

 

panna-maria-fatimska-gabriele-amorth-1-vyr-2-upr-men.jpgJakou úlohu má Nejsvětější Panna Maria při osvobozování posedlých? Jak říká modlitba Zdrávas Maria, Matka Boží je „plná milosti". Je prostřednicí milosti u Boha ve prospěch všech lidí, zejména těch nejvíce trpících. Cožpak mezi ně nenáleží právě ti, kdo jsou stiženi duchovními nemocemi? Mariino poslání je ostatně v souladu s její úlohou všeobecné prostřednice všech milostí. Nepřátelství mezi ní a satanem, předpovězené Bohem již v knize Genesis (srov. Gen 3,15), jež se projeví v eschatologické bitvě s drakem, činí z Matky Boží prvního nepřítele Zlého. Právě ona mu na konci dnů rozdrtí hlavu.

Pomoc Panny Marie se však netýká pouze mimořádných situací posedlých. V každém druhu boje člověka se satanem a s hříchem ona poskytuje mimořádnou a nenahraditelnou ochranu. Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí. Pro větší názornost uvedu jistou příhodu, která se udála před mnoha lety. Při jednom exorcismu otec Candido položil ďáblovi otázku: „Proč se víc bojíš toho, když vzývám Marii, než když se modlím k samotnému Bohu?" A zde je to, co odpověděl: „Cítím se více pokořen, když mě přemáhá pouhé stvoření, než když mě přemáhá samotný Bůh." Maria je stvořením jako my, ale protože je vyvýšena za Matka Boží, má mimořádnou moc. Proto také chci, aby se účastníci mých exorcismů modlili růženec. Je to nejdoporučovanější modlitba u takovýchto událostí; měla by se však odříkávat ne nahlas a společně, jako v kostele přede mší, ale individuálně, aby nerušila při provádění exorcismu. Chtěl bych ještě dodat: protože růženec je oblíbenou modlitbou Matky Boží, je mocnou zbraní v boji proti ďáblu a vřele jej doporučuji těm, kdo trpí duchovními nemocemi. Tato modlitba má velkou moc chránit a osvobozovat od zla. Sestra Lucie, vizionářka z Fatimy, kdysi prozradila, že Bůh dal růženci takovou moc, že neexistuje žádné utrpení - osobní, rodinné či jiné -, které by nebylo možné s jeho pomocí porazit.

 

[Gabriele Amorth: Budeme souzeni podle lásky, kap. „Jiné způsoby boje se zlým duchem", část „Maria - prostřednice všech milostí" (fragment). Z polského vydání: Gabriele Amorth: Będziemy sądzeni z miłości. Zły duch jest niczym wobec miłosierdzia Bożego, Kraków 2016 (orig. Saremo giudicati dall'amore. „Il demonio nulla può contro la misericordia di Dio", 2015), přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

 
 
marianske-inspirace-002-b.jpg
 
 

[RSS]

Přečteno 612x

další články