Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Kenotické bytí Ducha Svatého

Kenotické bytí Ducha Svatého

John Meyendorff, 20.5. 2023

Duch Svatý je "neznámý Bůh": tvář Syna jsme viděli, neboť se stal člověkem, tvář Otce jsme rovněž viděli, protože "kdo vidí Syna, vidí Otce" (srov. J 14,9). Ale kdo viděl tvář Ducha Svatého? Ten až do dne zjevení plné Boží slávy působí ve skrytosti své osoby, ale v moci svého působení, a jeho tvář spatříme tváří v tváře, až "poznáme plně" (1Kor 13,12), tzn. až Bůh "odhrne oponu" dokořán a vylije Boží království na "každé tělo". Tehdy budeme nazírat tváře všech tří osob jediného Boha, včetně tváře Ducha Svatého. Nyní je však až do Druhého příchodu Pána Ježíše Duch Svatý "kenotický", jak píše významný pravoslavný teolog John Meyendorff (+1992).

 

krest-pane-duch-svaty-vyr-2-upr-men-ram.jpg
 

 

Osobní bytí Ducha Svatého je tajemně skryto, ačkoliv působí v každé velké etapě božské činnosti: při stvoření, vykoupení, posledním dokonání. Jeho funkce nespočívá ve zjevení sebe, ale ve zjevení Syna, „skrze něhož bylo učiněno vše"[1] a který je rovněž osobně poznáván ve svém lidství jako Ježíš Kristus. „Je nemožným podat přesnou definici hypostaze Ducha Svatého, a proto je třeba se bránit před bludy, jaké se Ho týkají a jaké pochází z různých stran."[2] Tak tedy osobní bytí Ducha Svatého zůstává tajemstvím. Je to bytí „kenotické", jehož dovršení spočívá ve zjevení království Logu ve stvoření a v dějinách spásy.

 

[John Meyendorff: Byzantská teologie, 13. kap.: „Duch Svatý". Z polského vydání (Meyendorff, J.: Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa 1984 /orig. Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, New York 1979/, s. 216) přeložil Lukáš Drexler.]

  

Související články:

Basil Veliký: Působení Ducha Svatého  
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha Svatého  
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Hans Urs von Balthasar: Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch Svatý nás obnovuje křtem  
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve  
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna 
Josef Pospíšil: Duch Svatý je Polibek Otce a Syna  
Lukáš Drexler: Holubice nového stoření  

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg

  

Poznámky:


[1] J 1,3.

[2] Basil Veliký: De Spiritu Sancto, XVI, 38; in: PG 32, 136B.

 

[RSS]

Přečteno 275x

další články