Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Srdce Kristovo pramenem živoucí krve

Srdce Kristovo pramenem živoucí krve

David z Augsburgu, 9.6. 2023

Německý středověký františkánský mystik a autor několika duchovních textů David z Augsburgu (+1272) je vedle dalších svých současníků svědkem rozvinuté úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu již v počátcích existence františkánského řádu. V následující modlitbě se upíná především ke vždy teplé a živoucí krvi z Ježíšova probodeného boku, která je s to roznítit srdce přátel Ježíšova Srdce láskou a zúrodnit je ctnostmi, uzdravit je a poskytnout jim nápoj a pokrm, protože probodené Srdce Ježíšovo a krev z něho vyplývající je zdrojem toho všeho.

 

ukrizovani-015-upr-2-men-2.jpgMilý Pane Ježíši Kriste, ohřej a zapal svou krví láskou teplou mé srdce toužící po Tobě! Tou krví, jež tekla na Svatém Kříži z Tvého planoucího Srdce. Že tekla z planoucího Srdce, hle, zde je živý důkaz: tělo přece bylo mrtvé a vychladlé, a krev tedy nemohla téci, nýbrž protože nebyla v oběhu, musela se podle přirozenosti srazit a usadit, jak vídáme u mrtvol. Avšak u Tebe se tak nestalo! Tím nám bylo dáno znamení, že Tvá krev natolik vřela žárem lásky Tvého Srdce, že plynula jako sladký pramen z probodeného boku.

Ze Srdce, milovaný Pane, zavlaž svou krví láskou teplou úhor mého srdce, aby se zúrodnil ctnostmi. Oživ a rozněť mou vychladlou horlivost, aby se občerstvila a posílila ve Tvém žáru. Uzdrav a polev mé zraněné duši v jejích smrtelných bolestech, aby zakusila Tvůj laskavý hojivý dotek a prožila sladký pokoj Tvého Srdce. Živý pokrme, nasyť a napoj mé srdce dychtící po Tobě, abych Tě následoval ve všech příkořích.

 

[David z Augsburgu: Betrachtungen und Gebete („Rozjímání a modlitby"), 5, in: Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, I, Franz Pfeiffer (ed.), Leipzig 1845, s. 378. Český překlad převzat z časopisu: Posel Božské Srdce Páně, 7 (1936), s. 163, a upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska   
Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista  
Lukáš Drexler: Ježíšovy rány zjevují jeho osobu  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
 Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce  
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
R. Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Antonio Pagani: Nejsvětější Svátost a Božské Srdce Páně v životě bl. Alžběty Canori Mora  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce   
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?  
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Silvano Fausti: ...ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše  
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve  
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože?

 

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 313x

další články