Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 7 - O Didymovi

Historia Lausiaca 7 - O Didymovi

Palladios, 20.11. 2008

Didymos byl slepý poustevník, který se osobně znal se sv. Antonínem Poustevníkem. Neviděl tělesně, ale Bůh mu otevřel jiný zrak pro světlo Božího poznání, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

  

IV, 1. Mnozí svatí a svaté, kteří v Alexandrijské církvi zemřeli, jsou hodni, aby měli podíl v zemi tichých[1]. Mezi ně patří i Didymos, slepý spisovatel, se kterým jsem se během deseti let, kdy jsem k němu docházel, čtyřikrát setkal. Když zemřel, měl osmdesát pět let. Byl slepý a jak mi sám vyprávěl, ztratil zrak ve čtyřech letech, takže se nenaučil číst, a k žádnému učiteli nechodil.

2. Měl však podle přirozenosti znamenitého učitele - vlastní svědomí. Byl ozdoben takovou milostí poznání, že se na něm naplnila slova Písma: „Hospodin otvírá oči slepým."[2] Doslova vyložil Starý i Nový Zákon. Pronikal jejich učení a vysvětloval je s takovou bystrostí a silou, že v poznání překonával starce.

3. Jednou, když mě ve své kelii vybídnul k modlitbě, a já jsem nechtěl, mi vyprávěl: „Třikrát vstoupil do této kelie blažený Antonín[3], aby mne navštívil, a když jsem ho vyzvaljulian-apostata-mince.jpg k modlitbě, ihned poklekl, aniž mne nechal výzvu opakovat. Příkladem mne poučil o poslušnosti. Jestliže chceš kráčet ve stopách jeho žití a žít kvůli ctnosti jako samotář a cizinec, odlož každé odporování." 

4. Vyprávěl mi také toto: „Kdysi jsem uvažoval nad životem nešťastného vládce Juliana[4] pronásledovatele a cítil jsem se rozmrzelý. Jednoho dne se stalo, že jsem kvůli těmto úvahám nejedl chléb až do večera. Jak jsem tak seděl na sedátku, přemohl mne spánek a já ve vytržení viděl probíhat bílé koně s jezdci, kteří hlásali: ‚Řekněte Didymovi, dnes v sedmou hodinu Julián zemřel. Vstaň a pojez, potom tu zprávu oznam biskupovi Athanasiovi, aby o tom věděl i on.‘ Poznačil jsem si hodinu, den, týden a měsíc a ukázalo se, že to byla pravda."[5]

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene

   

Související články:

Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem  
Ewa Wipszycka: Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze   
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích
Petr Damiani: Chvála poustevnického života  
Radim Škrabák: Jan Zlatoústý (Chrysostom)

   

Poznámky: 


[1] Srov. Mt 5,5.

[2] Ž 146,8a.

[3] Jedná se o Antonína Velikého. V Athanasiově Životě sv. Antonína však o tomto setkání zmínka není.

[4] Císař Julianus Apostata vládnul v letech 361-363.

[5] Vidění smrti někoho slavného je časté, např. Život sv. Antonína 60.

 

[RSS]

Přečteno 1343x

další články