Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 8 - O Alexandře

Historia Lausiaca 8 - O Alexandře

Palladios, 26.11. 2008

Poněkud netradiční, avšak radikální způsob askeze představuje v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca" dívka Alexandra.

  

hrob-lebky-4men.jpgV, 1. Vyprávěl mi také o jedné dívce jménem Alexandra, která opustila město a uzavřela se v hrobě. Nutné věci přijímala otvorem. Po deset let se nesetkala s tváří muže ani ženy. V desátém roce se sama připravila k pohřbu a zemřela. Když ta, která k ní obvykle chodila, nedostala odpověď, přišla nás o tom zpravit. My jsme potom vyrazili dveře a nalezli ji mrtvou.

2. Přeblažená Melánie, o které budu vyprávět později[1], o ní vypověděla: „Neviděla jsem sice její tvář, ale postavila jsem se k otvoru a požádala ji, aby mi řekla důvod, proč se uzavřela v hrobě. Ona se mi ozvala a řekla: ‚Kdosi byl uchvácen vášní ke mně, a já jsem ho nemínila ani zarmoutit, ani klamat. Proto jsem dala přednost životu v hrobě, než abych duši, která byla učiněna podle Božího obrazu[2], svedla ke hříchu.‘ 3. Zeptala jsem se ještě: ‚Jak se můžeš s nikým nesetkávat a přitom vydržet bojovat proti acedii?‘ Ona odpověděla: ‚Od jitra až do deváté hodiny se modlím a předu len. Další hodiny probírám v mysli svaté praotce, proroky, apoštoly a mučedníky[3]. Pak jím svůj denní příděl a ve zbylém čase setrvávám v pohotovosti a očekávám s důvěřivou nadějí konec.‘"

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky:


[1] Melanie Starší, Historia Lausiaca 46 a 54.

[2] Srov. Gn 3,15.

[3] Jedna z typických motivací pouštní askeze. Mniši meditují nad těmito postavami, následují je a tak se stávají jejich nástupci. KALINKOWSKI, St., STAROWIEYSKI, M., Palladiusz - Opoviadania dla Lausosa,  Kraków 1996, s. 86, pozn. 63.

 

[RSS]

Přečteno 1302x

další články