Nacházíte se na: Theofil > > Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi

Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi

Palladios, 9.1. 2009

Ačkoliv byl poustevník Benjamín obdarován darem uzdravování, přesto sám trpěl vážnou nemocí, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

  

kulhanek-job-vyrez-sep.jpgXII, 1. V horách Nitria žil muž, jménem Benjamín, který žil přísným a ctnostným životem osmdesát let. Po osmdesáti letech dospěl k vrcholu askeze a byl uznán za hodna daru uzdravování. Každý soužený, na kterého vložil ruce či mu daroval jím požehnaný olej, byl zbaven své nemoci. Ačkoliv byl uznán za hodna tak velikého daru, sám onemocněl osm měsíců před svou smrtí vodnatelností[1]. Jeho tělo oteklo natolik, že vypadal jako druhý Job.[2] Když mne a blaženého Evagria přijal nitrijský presbyter, biskup Dioskoros, praví:  2. „Pojďte a uvidíte nového Joba. Trpí velkou oteklostí těla, nevyléčitelnou nemocí, a přesto vzdává Bohu nesmírné díky."

Šli jsme a uviděli velmi oteklé tělo, jehož prst nebylo možno obejmout rukou. Nesnesli jsme pohled na tu hrůznou nemoc a odvrátili jsme zrak. Tehdy nám onen blažený Benjamín řekl: „Modlete se, děti, aby vodnatelností neonemocněl můj vnitřní člověk. Toto tělo mi neprospělo, když se mělo dobře, a tak ani neuškodí, když se má špatně."

3. Na oněch osm měsíců mu udělali široké sedadlo, ve kterém neustále seděl, neboť kvůli tělesným potřebám nemohl ležet v lůžku. Přestože byl sám nemocný, léčil druhé.

Vyprávím o této jeho nemoci záměrně, abychom se nedivili, až se spravedlivým mužům přihodí něco podobného.

Když onen muž zemřel, museli zvednout zárubně dveří, aby mohli jeho tělo vynést z kelie - tak bylo oteklé.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky:


[1] Řecky „hydropia".

[2] Srov. Job 2,7.

 

[RSS]

Přečteno 1386x

další články