Nacházíte se na: Theofil > Různé > Umučení svatých ze Scilli (Passio Sanctorum Scillitanorum)

Umučení svatých ze Scilli (Passio Sanctorum Scillitanorum)

12.1. 2009

Za prokonzula Saturnina vypuklo první pronásledování křesťanů v severní Africe, jak dosvědčuje Tertulián. V českém překladu přinášíme líčení procesu s křesťany z roku 180 v severoafrickém městě Scilli (bývalá římská část Numidie), jak je zapsalo úřední pero křesťanské obce. Tento zápis procesu je považován za nejstarší křesťanský spis v latinském jazyce.

    

Roku 180 za konzulátu Klaudiana dne 17. července pravil prokonzul Saturninus v úřední síni k předvolanému Speratovi, Nartzalovi a Ciffinovi, Donatě, Sekundě a Vestii: „Můžete si zasloužit milosti našeho vladaře, vrátíte-li se ke správným názorům."

Na to Speratus: „Nikdy jsme nepáchali zlo, nepodporovali jsme bezbožnosti, nikomu jsme nikdy nezlořečili, nýbrž hrubě přijati jsme opláceli díky - protože ctíme panovníka."

Prokonzul Saturninus pravil: „I my jsme zbožní a naše náboženství je jednoduché, a přísaháme při moci našeho pána vladaře a vyprošujeme mu zdraví, což i vy jste povinni." Speratus pravil: „Jestli mne pokojně vyslechneš, povím ti tajemství jednoduchosti."

Saturninus odpověděl: „Nechci slyšet tvé řeči o našich posvátných věcech, ale raději přísahejte na moc našeho vladaře."

Speratus pravil: „Já neuznávám nadvládu tohoto světa, nýbrž spíše sloužím onomu Bohu, jehož mucednici.jpgnikdo z lidí nevidí, ani jej nemůže spatřit tělesnýma očima. Krá­deže jsem nespáchal, koupím-li co, platím clo, protože uznávám svého Pána a Vládce králů a všech národů."

Prokonzul Saturninus prohlásil ostatním: „Vzdej­te se tohoto přesvědčení." Speratus odvětil: „Špat­ným přesvědčením je zabíjet lidi, mluvit křivé svě­dectví."

Prokonzul Saturninus opět: „Zanechte této pošeti­losti." Ciffinus řekl: „Není, koho bychom se báli, leč náš Pán, jenž je v nebesích." Donata pravila: „Čest Césarovi jako Césarovi, ale povinnou bázeň Bohu." Vestia řekla: „Jsem křesťanka." Sekunda prohlásila: „Co jsem, tím chci zůstat."

Prokonzul Saturninus se otázal Sperata: „Zůstaneš křesťanem?" Speratus odpověděl: „Jsem křesťan", a všichni s ním souhlasili.

Prokonzul Saturninus se tázal: „Chcete lhůtu na rozmyšlenou?" Speratus odpověděl: „Tak spravedli­vá věc nepřipouští rozmýšlení."

Prokonzul Saturninus pravil: „Co máte ve schrán­ce?" Speratus pravil: „Knihy, a listy Pavla, spravedlivého muže."

Prokonzul Saturninus prohlásil:  „Dávám vám třicet dní na rozmyšlenou."

Speratus opět pravil: „Jsem křesťan", všichni s ním souhlasili.

Prokonzul Saturninus přečetl rozsudek z tabulky: „Buďte popraveni mečem: Speratus, Nartzalus, Ciffinus, Donata, Vestia, Sekunda a ostatní, kteří se přiznali, že vyznávají křesťanství, neboť zůstali zatvrze­lými, ačkoliv jim bylo umožněno vrátit se k nábožen­ství římského národa."

Speratus zvolal: „Vzdáváme díky Bohu." Nartzalus pravil: „Dnes jsme svědky (mučedníky) v nebesích, Bohu díky."

Prokonzul Saturninus nařídil hlasateli, aby oznámil: „Rozkázal jsem, aby byli popraveni Speratus, Nartzalus, Ciffinus, Veturius, Felix, Akvilinus, Lefancius, Januarius, Generosa, Vestia, Donata, Sekunda."

Všichni zvolali: „Boku díky!" A ihned byli sťati pro jméno Kristovo.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, 1926. Pro lepší srozumitelnost mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.) 

 

Související články:

Hippolyt Římský: Mučednictví 
Umučení smyrnenského biskupa svatého Polykarpa  

 

[RSS]

Přečteno 1315x

další články