Nacházíte se na: Theofil > Různé > La Mano Poderosa

La Mano Poderosa

Lukáš Drexler, 9.2. 2009

La Mano Poderosa - španělsky "Mocná ruka" - je častým námětem mexického lidového umění, který znázorňuje otevřenou, hřebem zraněnou dlaň Ježíše Krista...

La Mano Poderosa - španělsky „Mocná ruka" - je častým námětem mexického lidového umění, který znázorňuje otevřenou, hřebem zraněnou dlaň Ježíše Krista, z jehož rány vytéká krev kanoucí většinou do zlatého kalicha, z něhož pije 7 ovcí (někdy ovce krev vytékající z dlaně pijí přímo). Nad špičkami prstů, je-li dlaň zdvižena vertikálně, jsou pak vyobrazeni: dítě Ježíš a svatí Maria, Josef, Jáchym a Anna.

la-mano-poderosa-clanek.jpg
  

Toto zobrazení mělo původně znázorňovat Kristovu ruku udílející Boží požehnaní. Postupem času se ovšem z tohoto motivu ve zjednodušené formě (např. coby přívěsku či sošky, kdy na konečcích prstů byli různí světci či andělé) stal oblíbený talisman „přinášející štěstí" a „magickou ochranu", jehož ekvivalent lze vidět v „Pomáhající ruce" afro-amerického kultu woodoo nebo židovsko-arabském symbolu „Hamsa" (či „Ruka Fatimy").

Vyobrazení Kristovy probodené ruky lze vidět na oltářních obrazech, svících, kartičkách apod., a váže se k němu následující modlitba:

 

Ó mocná Ruko Boží!

Položil jsem svou duši před Tebe

a ve své beznaději a úzkosti tě prosím,

abys mi pomohla svojí obrovskou mocí.

K Tobě kladu odevzdanost mého souženého srdce,

aby mohlo být zbaveno svého trápení.

Nechť mi láskyplná péče tvé moci pomůže

a dá mi sílu a moudrost přebývat v pokoji a štěstí.

(Zde přednes svoje prosby.)

Amen.

 

Svaté oficium Římskokatolické církve se proti tomuto zobrazení a s ním spojeným pobožnostem vyslovilo roku 1901 negativně kvůli neslučitelnosti s dekrety Tridentského koncilu.[1] 

 

Více reprodukcí La Mano Poderosa v Galerii Theofil 

 

Poznámky: 

[1] Viz Acta Sanctae Sedis ze 13.3. 1901, XXXIII, s. 552: "Imaginem praedictam esse praedamnatam a Concilio Tridentino; et curet Episcopus ut destruantur imagines, numismata et quodcumque scriptum, seu precandi formula, ad dictam devotionem pertinentia."

 

[RSS]

Přečteno 2060x

další články