Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi

Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi

Palladios, 10.2. 2009

Modlit se 100, 300 nebo 700 modliteb denně? V rozsouzení této otázky pomáhá poustevníku Pavlovi sv. Makarios Alexandrijský, jak píše Palladios (cca 363-430?) v díle "Historia Lausiaca".

  

XX,1. V Egyptě na skétijské poušti leží hora zvaná Ferme[1]. Na této hoře bydlí okolo pěti set mužů, kteří se cvičí v askezi. Mezi nimi i nějaký člověk jménem Pavel, který vedl následující způsob života. Nikdy se nedotknul práce, nevykonával žádnou činnost a nepřijímal od druhých nic kromě jídla. Jeho práce a askeze spočívala v neustálých modlitbách.[2] Uložil si tři sta modliteb denně. Vždy nasbíral stejný počet kamínků, které si vložil do záňadří, a po každé modlitbě jeden z nich vyndal.[3]

2. Kdysi přišel na návštěvu ke svatému Makariovi Alexandrijskému a řekl mu: „Otče, trápím se." Makarios ho tedy vybídnul, aby sdělil důvod svého zármutku a on říká: „V jedné vesnici bydlí třicetiletá panna, která žije asketickým životem. Vyprávěli mi o ní, že nikdy nejí v jiné dny než sobotu a den Páně, a denně koná sedm set modliteb. Když jsem se to dozvěděl, zapochyboval jsem o sobě, neboť nejsem schopen konat více než tři sta modliteb."

3. Svatý Makarios mu odpověděl: „Já se už šedesát let modlím pravidelně sto modliteb denně. Vlastníma rukama si obstarávám obživu a pomáhám bratřím, kteří mě navštěvují, přesto mi mysl nedbalost nepřisuzuje. Jestliže tebe, který konáš tři sta modliteb, svědomí soudí, zřejmě se je buď nemodlíš poctivě, nebo jsi schopen se modlit více a nečiníš tak."

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky:

[1] Těžko identifikovatelné místo, pravděpodobně na západ od Kelií.

[2] Mniši se většinou modlili při práci, je to tedy případ spíše výjimečný. „Neustálá" modlitba, jakou vyžaduje Písmo,  znamenala pro mnichy vážný problém. KALINKOWSKI, St., STAROWIEYSKI, M., Palladiusz - Opoviadania dla Lausosa, Kraków 1996,  s. 128, pozn. 166.

[3] Počítání modliteb, speciálně kamínky, bylo obvyklé až do středověku. Jsme u pramenů vzniku růžence. KALINKOWSKI, St., STAROWIEYSKI, M., Palladiusz - Opoviadania dla Lausosa, Kraków 1996,  s. 128, pozn. 167.

 

[RSS]

Přečteno 1613x

další články