Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Chor panen (Symphonia virginum)

Chor panen (Symphonia virginum)

Hildegarda z Bingenu, 5.4. 2007

Nejsladší Lásko, nejsladší Objetí, pomoz nám střežit panenství našeho. V prachu jsme, běda, zrozeny a žel, žel, v hříchu Adamově. Jest velmi tvrdé odpírati tomu, co má chuť jablka...

 

hudba-hildegarda-upr.jpgNejsladší Lásko, nejsladší Objetí, pomoz nám střežit panenství našeho. V prachu jsme, běda, zrozeny a žel, žel, v hříchu Adamově. Jest velmi tvrdé odpírati tomu, co má chuť jablka. Ty sám nás zvedni, Kriste Spasiteli! Horoucně toužíme tebe následovat; ó, jak je těžké nám ubohým napodobit tebe nevinného a neposkvrněného! Důvěřujeme však v Tebe, že zatoužíš hledati v blátě svou perlu. Nuž, voláme tě, choti a těšiteli, jenž jsi nás vykoupil na kříži: V Krvi tvé jsme s Tebou spojeny, když odvrhly jsme muže zasnoubením tím a vyvolivše si Tebe, Syna Božího, nejkrásnějšího.

Ó vůně nejlíbeznější, vzácných rozkoší, po tobě stále dychtíme v tomto slzavém vyhnanství. Kdypak tě uzříme na světě? Ach, jsi přece v mysli naší a v srdci tě objímáme jako přítomného.

Tys roztrhl nebe jako silný lev, sestoupiv do chrámu Panny a zdrtil jsi smrt, vystavěv život v zlatém městě.

Dej nám Její společnost, dej nám být stále v Tobě, ó choti nejsladší, jenž jsi nás vyrval z jícnů ďábla, jenž svedl prvního otce našeho.

 

(Ze sbírky Carmina Stae Hildegardis, český překlad převzat s laskavým souhlasem České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 6, 1929.)

 

Více o sv. Hildegardě z Bingenu

 

Od téže autorky:

Hymnus ke svaté Marii 
Církev Kristova - panenská Matka křesťanů 
Dopis Hildegardy z Bingenu Bernardovi z Clairvaux 
O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy 
Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Předmluva Hildegardy z Bingenu ke knize Scivias   
Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky  
Touha po zjevení Božím 
Liturgické hymny

 

Související články:

 Obrazy z rukopisů Hildegardy z Bingenu 
 Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu"
Nancy Fierro: Hildegarda z Bingenu - Soulad nebeské harmonie
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu

 

hildegarda-z-bingen-c.jpg
 

 

 

[RSS]

Přečteno 1678x

další články