Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Liturgické hymny

Liturgické hymny

Hildegarda z Bingenu, 5.4. 2007

Ukázka několika liturgických zpěvů Hildegardy z Bingenu.

 

Caritas

abundat in omnia,

de imis excellentissima

super sidera

atque amantissima in omnia,

quia summo regi

osculum pacis

dedit.

Láskou

přetéká vše,

od nejhlubších propastí

až po hvězdy

a ona vše nekonečně miluje,

neboť políbila

nejvyššího krále

polibkem pokoje.

 

O choruscans lux stellarum,

o splendissima specialis forma

regalium nuptarium,

o fulgens gemma:

tu es ornata

in alta persona

que non habet

maculatam rugam.

Tu es etiam socia angelorum

et civis sanctorum.

Fuge, fuge speluncam

antiqui perditoris,

et veniens veni

in palatium regis.

Ó zářící světlo hvězd,

ó nejnádhernější, zvláštní podobo

královské svatby,

ó třpytivý drahokame:

jsi ozdobená

jako vznešená paní

bez jediné

vrásky poskvrnění.

Jsi také společnicí andělů

a doprovázíš svaté.

Prchej, prchej, jeskyni

dávného zhoubce

a přijď, ó přijď,

do královského paláce.

 

Nunc gaudeant

materna viscera Ecclesiae,

quia in superna symphonia

filii eius in sinum suum collocati sunt.

Unde, o turpissime serpens, confusus es,

quoniam quos tua aestimatio

in visceribus tuis habuit,

nunc fulgent in sanguine Filii Dei,

et ideo laus tibi sit,

Rex altissime,

alleluia.

Nyní ať plesá

mateřské nitro Církve,

neboť její synové se v nejvyšším souznění

shromáždili v jejím klíně.

A tak jsi, nejohavnější hade, zmaten,

protože ti, které tvé posuzování

drželo v tvém nitru,

teď září v krvi Syna Božího.

A proto sláva Tobě,

Králi Nejvyšší,

aleluja.

 

O orzchis, immensa Ecclesia,

armis divinis praecincta,

et hyazintho ornata,

tu es caldemia, aroma

stigmatum loifolum,

et urbs scientiarum.

O, o, tu es etiam crizanta, uncta,

in alto sono

et es chorzta, corusca gemma.

Ó orzchis, nesmírná Církvi,

zbraněmi božskými opásaná

a hyacintem ozdobená,

ty jsi kaldemia, vůně

stigmat loifolum, lidí

a město vědění.

Ó, ó, ty jsi opravdu krizanta, pomazaná

ve vznešeném zvuku,

a jsi chorzta, blyštivý drahokam.  

 

Hodie aperuit nobis

clausa porta

quod serpens in muliere suffocavit,

unde lucet in aurora

flos de Virgine Maria.

Dnes se  nám odhaluje

brána dlouho zavřená,

to, co had v ženě uškrtil;

a tak září ve svítání

květina Panny Marie.

 

Laus Trinitati,

quae sonus et vita

ac creatrix omnium in vita ipsorum est.

Et quae laus angelicae turbae

et mirus splendor arcanorum,

quae hominibus ignota sunt,

est, et quae  in omnibus vita est.

Chvála Trojici,

která je zvukem a životem

a původkyní všech věcí v životě samém,

kterou oslavují zástupy andělů

a divuplná záře tajemství

lidem neznámých,

a která ve všem živém přebývá.

 

O succesores,

fortissimi leonis,

inter templum et altare dominantes

in minitratione eius.

Sicut angelis sonant in laudibus,

et sicut adsunt populis

in adiutorio,

vos estis inter illos,

dui haec faciunt,

semper curam habentes

in officio Agni.

Ó následníci,

nejmocnější lvi

mezi chrámem a oltářem panující

a jemu sloužící.

Jako andělé zpívající chválu

a jako přítomný lid,

který je vám ku pomoci

- vy jste mezi těmi,

kdo tak činí,

vždy jste horliví

ve službě Beránkovi.  

 

O ignis Spiritus Paracliti,

vita vitae omnis creature,

sanctus es vivificando formas.

Sanctus es ungendo periculose fractos,

sanctus es tergendo,

fetida vulnera.

 

O spiraculum sanctitatis,

o ignis caritatis,

o dulcis gustus

in pecatoribus

et infusio cordium

in bono odore virtutum.

 

O fons purissime,

in quo consideratur

quod Deus alienos colligit

et perditos requirit.

 

O lorica vitae

et spes compaginis membrorum omnium

et o cingulum honestatis,

salva beatos.

 

Custodi eos qui carcerati sunt ab inimico,

et solve ligatos

quos divina vis salvare vult.

 

O iter  fortissimum,

quod penetravit omnia

in altissimis et in terrenis

et in omnibus abyssis,

tu omnes componis

et colligis.

 

De te nubes fluunt,

ether volat,

lapides humorem habent,

aque rivulos educunt,

et terra viriditatem sudat.

 

Tu etiam semper educis doctos

per inspirationem Sapientiae

letificatos.

 

Unde laus tibi sit,

qui es sonus laudis

et gaudium vitae,

spes et honor fortissimus,

dans premia lucis.

Ó plameni Ducha Utěšitele,

živote života každého stvoření,

svatý jsi, oživuješ tvary.

Svatý jsi, pomazáváš nebezpečné zlomeniny,

svatý jsi, očišťuješ

odpudivá zranění.

 

Ó průduchu svatosti,

ó plameni lásky,

ó sladká chuti

v tělech

a tresti srdcí

v dobré vůni ctností.

 

Ó průzračný prameni,

v němž se zračí,

jak Bůh shromažďuje zatoulané

a hledá ztracené.

 

Ó štíte života

a naději ve sjednocení všech údů,

ó páse ctnosti,

uveď do spásy blahoslavené.

 

Střež ty, kdo jsou uvězněni nepřítelem

a uvolni pouta těch,

které si božská síla přeje spasit.

 

Ó nejmocnější cesto,

která pronikáš vším

ve výšinách i na zemi

a v každé propasti,

ty vše sjednocuješ

a shromažďuješ.

 

Díky Tobě oblaka plují, 

vzduch se vznáší,

kameny mají vláhu,

vody vyvádějí potůčky

a země se potí bujnou zelení.

 

Ty vždy vyučuješ učené,

dotekem Moudrosti

naplněné radostí.

 

Chvála buď tedy Tobě,

který jsi zvukem chvály

a radostí života,

nadějí a nejmocnější ctí,

který uděluješ dary světla.

 

(Z latinského originálu přeložila Alžběta Drexlerová.)

  

Více o sv. Hildegardě z Bingenu

 

Od téže autorky:

Církev Kristova - panenská Matka křesťanů  
Dopis Hildegardy z Bingenu Bernardovi z Clairvaux  
O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Předmluva Hildegardy z Bingenu ke knize Scivias   
Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky  
Chor panen (Symphonia virginum)  
Touha po zjevení Božím  
  Hymnus ke svaté Marii   
 

Související články:

 Obrazy z rukopisů Hildegardy z Bingenu
  Nancy Fierro: Hildegarda z Bingenu - Soulad nebeské harmonie
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu"

 

hildegarda-z-bingen-c.jpg
 

 

[RSS]

Přečteno 2055x

další články