Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Pravoslavný kříž

Pravoslavný kříž

7.4. 2007

V pravoslaví je nejvíce rozšířeným kříž s osmi konci, který se též nazývá krucifix.

 

 Pravoslavny kriz Pravoslavny kriz 2 www-orthodoxworld-ru-2.jpg Pravoslavny kriz 3 

Na vertikální ose se nachází tři příčná břevna. Prostřední, dlouhé břevno, je určeno pro ruce ukřižovaného Krista. Horní břevno zpodobňuje tabulku s nápisem „Ježíš Nazaretský, Král Židů“. Takový nápis ve třech jazycích – řeckém, latinském  a hebrejském – přikázal na Kristův kříž přibít Pilát. Ukazovat na tabulkách viny odsouzeného byl tehdejší římský zvyk. V pravoslavné tradici, narozdíl od katolické, jsou nohy Krista přibity ne jedním hřebem, nýbrž dvěma, každá noha zvlášť. Jak ukazují výzkumy  turínského plátna, bylo tomu tak i ve skutečnosti. Dolní břevno je určeno pod nohy Ukřižovaného. Jeden jeho konec je mírně zvednutý. Tento zvednutý konec ukazuje na nebe, kam se odebral kající lotr ukřižovaný spolu s Kristem. Druhý, snížený konec břevna, ukazuje na peklo – místo pro druhého lotra, jenž neprojevil lítost. Často lze u paty kříže vidět zpodobení lebky. To je hlava Adama, který byl podle legendy pohřben na Golgotě, přímo pod místem ukřižování Krista. Skrze puklinu ve skále pod křížem stékají na hlavu Adama krůpěje Kristovy krve, která navrací život Adamovi, člověku i celému lidstvu.

 

Vedle kříže je často zobrazena Bohorodička a milovaný učedník Krista, apoštol Jan. Často jsou zde zobrazeny i nástroje Kristova utrpení – kopí, jímž mu byl proboden bok, a houba s octem, kterou mu podal římský voják.

 

Někdy je možné vidět kříž spolu s půlměsícem. Lidé si občas myslí, že se jedná o  symbol vítězství pravoslaví nad islámem, avšak kříž s půlměsícem byl znám již dlouho před střetem křesťanů s muslimy, a to již v dobách raného křesťanství, kdy byly sloučeny tvary  kříže a kotvy, znaku naděje. Půlměsíc symbolizuje také eucharistický kalich s Kristovou Krví, jež smazává lidské hříchy. Takovéto kříže jsou stavěny na svatyních zasvěcených Bohorodičce, neboť měsíc, i půlměsíc, je znamením Bohorodičky, kdežto kříž je znamením slunce a symbolem Krista.

 

 

(Převzato z www.orthodoxworld.ru, z polštiny přeložil Lukáš Drexler.)

 

Související články:

Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu 
Lukáš Drexler: Pravoslávna ikona - kánon a štýl II. (recenze)
Mních Gregor (Krug): A odpočinul si Boh na siedmy deň
Mnich Gregor (Krug): Ježiš Kristus Starý dňami
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu

 

 

[RSS]

Přečteno 7710x

další články