Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 31 - O Piamun

Historia Lausiaca 31 - O Piamun

Palladios, 12.3. 2009

Svědectvím o tom, jak "velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" (Jk 5,16), je příběh panny Piamun v díle "Historia Lausiaca" spisovatele Palladia (cca 363-430?).

XXXI, 1. Piamun byla panna, která celý svůj život žila se svou matkou, jedla každý druhý den večer a předla len. Tato panna byla uznána za hodna daru proroctví. V Egyptě se při rozvodnění Nilu někdy stávalo, že jedna vesnice přepadla druhou. Bojovaly totiž o rozdělení vody, což doprovázejí potyčky a vraždění. Piamuninu vesnici chtěla přepadnout jiná, velmi mocná vesnice. Přicházel dav mužů s oštěpy a palicemi, aby její vesnici zničil. 2. Tehdy k Piamun přišel anděl a tento útok jí odhalil. Ona si pozvala presbytery vesnice a řekla jim: „Vyjděte a setkejte se s těmi lidmi z oné vesnice, kteří na vás jdou, abyste nezahynuli spolu s vesnicí. Domluvte jim, aby od boje ustoupili." Presbyteři se však báli, padli jí k nohám a prosili: „My se s nimi nemáme odvahu setkat, když víme, že to jsou opilci a šílenci. 3. Jestliže máš tedy s celou vesnicí a se svým domem soucit, setkej se s nimi sama."[1]

Ona s tím nesouhlasila, ale vrátila se do svého pokoje, kde celou noc, aniž by poklekla, stála[2] a modlila se. Prosila Boha: „Pane, který soudíš svět a kterému se nelíbí žádná nespravedlnost, kéž je tvá moc, až k tobě dorazí tato modlitba, zastaví na místě, na kterém je zastihne."[3]

4. Okolo jedné hodiny, když se nepřátelé nalézali asi tři míle od vesnice, se zastavili a nemohli se hnout z místa. Bylo jim zjeveno, že se jim to stalo na přímluvy Piamun. Oni tedy poslali do vesnice, žádali o mír a vzkázali: „Poděkujte Bohu a modlitbám Piamuny, které nás zadržely."[4]

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1]...a obrať je k zachování pokoje." PG 34 1099A.

[2] Stání při modlitbě byl, jak se zdá, původně všeobecný zvyk. Podle Tertulliana, De oratione 23, nebyla v tomto v prvotní církvi jednota. V neděli a o slavnostech se mělo podle něj stát, jinak klečet. Na východě byl tedy, jak to vypadá, ještě ve 4. stol. hájen názor odlišný. KROTTENHALER, St., Des Palladius von Helenopolis Leben der Heiligen Vater, Mnichov 1912, s. 66, pozn. 1.

[3] +  A jak se tato svatá panna modlila, tak se také stalo. PG 34 1099B.

[4]...před spácháním velkého zla." PG 34 1099B.

 

[RSS]

Přečteno 1463x

další články