Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter

Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter

Palladios, 24.3. 2009

Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" píše, že podle Pachomiových pravidel vznikl také ženský klášter, který založila Pachomiova sestra.

 

XXXIII, 1. Je zde i ženský klášter[1], ve kterém je okolo čtyř set žen, které mají stejná pravidla i způsob života[2], ale nenosí ovčí kůži. Na jednom břehu řeky jsou ženy a na protějším muži. Když nějaká z panen zemře, ostatní panny ji připraví k pohřbu a odnesou na břeh řeky. Bratři se pak s palmovými a olivovými ratolestmi za zpěvu žalmů přeplaví na loďce a převezou ji na druhý břeh, kde ji pohřbí ve vlastních hrobech. 2. Kromě kněze a jáhna ovšem, a to pouze v neděli, do ženského kláštera nikdo nechodí.

V tomto ženském klášteře se přihodila tato věc: Nějaký světský krejčí se tam nic netuše přeplavil a hledal práci. Vyšla jedna z mladších panen a setkala se s ním, bylo to v poušti. Vyslechla ho a dala mu odpověď: „My máme vlastní krejčí." 3. Jiná z panen to setkání viděla, a když mezi nimi po určité době došlo k hádce, z ďábelské podezřívavosti, z velké zloby a hněvivosti před sestrami onu mladou pannu osočila. Několik dalších zlostných panen se k ní připojilo. Mladá panna byla obviněním z takové věci, která ji ani nenapadla, šokována. Nemohla tu záležitost snést, proto se tajně vrhla do řeky a utopila se.

4. Po čase ta žalobkyně poznala, že onu panna obvinila ze zlosti, a tak spáchala zločin. Nemohla snést výčitky a oběsila se. Když přišel kněz, panny mu oznámili, co se stalo. On jim přikázal, aby za žádnou z nich nebyla přinesena oběť. Ty pak, které o falešném obvinění věděly a neudělaly jasno, ale raději těm řečem uvěřily, na sedm let oddělil a exkomunikoval.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky: 


[1] Tento klášter  založila Pachomiova sestra Marie.

[2] Viz předchozí díl Historia Lausiaca, XXXII. Pozn. RTh.

[RSS]

Přečteno 1385x

další články