Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství

Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství

Palladios, 31.3. 2009

Již Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" podává na příkladu jedné mnišky z pachomiánského kláštera svědectví o tzv. "jurodivosti", tedy dobrovolném zakrývání svatosti a ctností dané osoby jejím "nekonvenčním jednáním", což je na křesťanském východě (pravoslaví) dodnes rozšířeným a uznávaným jevem.

 

XXXIV, 1. V tomto klášteře žila jiná panna[1], která předstírala šílenství a posedlost ďáblem.[2] Ostatní ji měly v ošklivosti tolik, že s ní ani nejedly, a o to jí šlo. Pohybovala se okolo kuchyně a dělala každou práci. Byla, jak se říká, hadrem kláštera, a jednáním naplňovala slova Písma:[3] „Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým."[4] Jiné sestry měly ostříhanou hlavu a nosily kapuci. Ona si však na hlavu dala hadr a takto sloužila. 2. Ani jedna z čtyř set panen ji v době jejího života neviděla jíst. Nikdy si nesedla ke stolu a nikdy nepřijala ani kousek chleba. Spokojovala se s drobty, které setřela hadrem ze stolů, a se zbytky jídla z hrnců, které čistila. Nikdy nikoho neurazila, ani trochu nereptala, ačkoliv byla urážena, proklínána a mnozí jí opovrhovali.

3. Tehdy před svatým anachoretou Piterumem, prozkoušeným mužem bydlícím v Porfyritě[5], stanul anděl a říká mu: „Proč si tolik považuješ své zbožnosti a toho, že bydlíš na tomto místě? Chceš vidět ženu, která je zbožnější než ty? Jdi do ženského kláštera v Tabennesis a tam najdeš jednu, která má na hlavě pásek[6], ta je lepší než ty. 4. Přestože zápasí s takovým zástupem, nikdy své srdce od Boha neodvrátila. Naproti tomu ty, který sedíš zde, bloudíš svou myslí po městech."[7]

Piterum, který nikdy kelii neopustil, odešel až do onoho kláštera a žádal představené, aby mohl do ženského kláštera vstoupit. Jelikož byl člověkem známým a starým, odvážili se ho vpustit.

5. Když vešel, chtěl vidět všechny panny. Ona se však mezi nimi neobjevila. Nakonec jim řekl: „Přiveďte mi všechny, jedna chybí." Odpověděly mu: „Máme ještě jednu bláznivou, je v kuchyni." Takto tam totiž nazývají choromyslné. Piterum řekl: „Přiveďte ke mně i onu a dovolte, abych ji viděl." Odešly ji tedy zavolat. Nechtěla však poslechnout, neboť zřejmě pochopila, co se děje, nebo jí to bylo zjeveno. Tu jí přitáhly násilím se slovy: „Svatý Piterum tě chce vidět." Byl totiž velmi slavný.

6. Když přišla a Piterum uviděl hadr na jejím čele, padl jí k nohám a říká: „Požehnej mi." Podobně i ona mu padla k nohám a pravila: „Ty mi požehnej, pane." Ostatní panny byly vyvedeny z míry a omlouvaly se mu: „Otče, neber to jako urážku, ona je bláznivá." Piterum jim však řekl: „Vy jste bláznivé, vždyť ona je má i vaše amma (tak nazývali duchovní matky) a já se modlím, abych byl v den soudu shledán tak hodný jako ona."

7. Jakmile to uslyšely, padly mu k nohám a všechny vyznávaly různé viny. První pravila, že na ni při umývání nádobí vylila zbytky z misky, jiná, že do ní dloubala prsty, další, že jí pomazala nos hořčicí, prostě všechny se vyznávaly ze všelijakých příkoří. On se za ně pomodlil a odešel.[8] Po několika dnech, kdy již nemohla snést slávu a čest, kterou jí sestry prokazovaly, ani břímě omluv, však tajně opustila klášter. Kam šla, kde se skryla nebo jak zemřela, nikdo neví.[9]

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1] +  ...jménem Isidora,... PG 34 1106A.

[2] +  ..., přesvědčená, že dosáhne ctnosti, když ji budou druzí pokořovat a zavrhovat. PG 34 1106A.

[3]„Kdo chce být mezi vámi velký, ať je otrokem a služebníkem všech." (srov. Mt 20,26; Mk 9,35) PG 34 1106A.

[4] 1Kor 3,18.

[5] Porfyritis - horský masív ležící mezi Nilem a Rudým mořem, ve kterém se těžil porfyr.

[6] Řecky „diadéma".

[7] Velmi častá motivace v monastiské literatuře je ukázání mnichovi jiného mnicha, mnišku či člověka žijícího ve světě, který byl dokonalejší než on sám. KALINKOWSKI, St., STAROWIEYSKI, M., Palladiusz - Opoviadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 160, pozn. 257.

[8] var. Svatý Piterum jejich vyznání přijal a spolu s ní se za ně pomodlil. Pak je ještě požádal, aby tuto Kristovu služebnici ctili a odešel. PG 34 1107B.

[9] +  Toto však jsou ctnostné skutky této urozené, pokorné a blažené. PG 34 1107C.

 

[RSS]

Přečteno 1448x

další články